Témakör: Függvények


5.1 . megoldással  Minimumkeresés síkban

Webmester felhasználó Írjon C függvényt, amely a paraméterként kapott egyváltozós valós értékű komplex függvény minimumát e pontossággal megkeresi a re1, im1, re2, im2 komplex számok által meghatározott téglalapban.

Az írandó függvény prototípusa:

int minimum( double re1, double im1, double re2, double im2);A megadott függvény:

double f(double re, double im) {…}

2007.08.28. |  Permalink  |  Hozzászólások: 0  |  Tárgyszavak: példa szintje


5.2 .  Prímteszt függvény

Webmester felhasználó Implementálja a prim_teszt függvényt, mely paraméterként egy egész számot kap, és eldönti róla, hogy prím-e. Ha a szám prím a függvény visszatérési értéke legyen 1, különben pedig 0.

int prim_teszt( int szam )

2007.08.29. |  Permalink  |  Hozzászólások: 0  |  Tárgyszavak: példa szintje


5.3 . megoldással  Celsius - Fahrenheit számoló függvény

Webmester felhasználó Készítsen függvényt c2f néven, mely paraméterül kap egy Celsius fokban megadott hőmérsékletet, és visszatérési értékként visszaadja azt Fahreinheit fokra átszámolva. Az átszámításhoz használja a következő képletet: Fahrenheit = 1.8 Celsius + 32.

int c2f( double celsius )2007.09.07. |  Permalink  |  Hozzászólások: 0  |  Tárgyszavak:


5.4 . megoldással  Háromszög szögei

Webmester felhasználó Készítsen függvényt, mely paraméterül megkapja egy háromszög két szögét (fokban), és visszatér a háromszög harmadik szögének értékével.

double harmadik_szog( double egyik, double masik )2007.09.07. |  Permalink  |  Hozzászólások: 0  |  Tárgyszavak:


5.5 . megoldással  Változó értékének megnövelése függvényből

Webmester felhasználó

Írjunk függvényt, amely megnöveli kettővel egy egész változó értékét! Teszteljük a függvényt az alábbi programmal:

#include<stdio.h>

int main()

{
      int a = 0;

      /* a plusplus_plusplus függvény meghívása */   
 

      printf("%d\n",a); 

      return 0;
}2007.09.08. |  Permalink  |  Hozzászólások: 0  |  Tárgyszavak: példa szintje