Generikus sztring osztály készítése

Írjon generikus (template) sztring (string) osztályt, amely

§         képes elemeket beszúrni (insert), addig, amíg el nem fogy a memória! Paraméterként vegye át a beszúrandó elemét és annak pozícióját! Ha az utóbbi nagyobb, mint a sztring hossza, akkor a keletkező üres helyeket a tárolandó típus alapértelmezett értékével töltse fel

§         képes két stringet egymás után másolni (concat)!

§         képes visszaadni egy adott indexű elemet (operator[]), de csak olvasásra! Ha az index érvénytelen, dobjon kivételt (felhasználhatja az STL kivételosztályát)!

§         Az osztály legyen átadható érték szerint függvényparaméterként és az s1=s2=s3; értékadás működjön helyesen (s1, s2, s3 ugyanazzal a típussal példányosított sztring template-ek)!

§         Milyen követelményeket támaszt az osztály a tárolandó típusokkal szemben (pl. alapértelmezett konstruktor rendelkezésre állása)?

§         Írjon egy egyszerű, maximum 10 utasításból álló programrészletet, amely bemutatja az osztály szolgáltatásainak használatát char típusra. Mutassa be a kivételkezelést is!

Megjegyzés: az osztály tárolja az elemek számát, mivel általános (generikus) esetben nem tudjuk megmondani, mi jelzi a string végét!A megoldásért kattints ide!

// String.h
#ifndef STRING_H
#define STRING_H

#include <exception>

template <class T>
class String {
  T *pData;
  unsigned elementNum;

 public:
  String() { pData = 0; elementNum = 0; }
  String(const String &S) { pData = 0; *this = S; }
  ~String() { delete[] pData; }

  String concat(const String &S);
  void insert(unsigned Position, const T &Element);
  const T &operator[](unsigned Pos) const;
  String &operator=(const String &S);
};

 

template<class T>
String<T> String<T>::concat(const String &S) {
    String RetVal;

    if ((RetVal.elementNum = elementNum + S.elementNum) == 0) {
      RetVal.pData = 0;
    } else {
      RetVal.pData = new T[RetVal.elementNum];
      for (unsigned i = 0; i < RetVal.elementNum; i++) {
        RetVal.pData[i] = (i < elementNum) ? pData[i] : S.pData[i - elementNum];
      }
    }

    return RetVal;
}


template<class T>
void String<T>::insert(unsigned Position, const T &Element) {
  unsigned NewSize = (Position < elementNum) ? (elementNum + 1) : (Position + 1);
  T *pTemp = new T[NewSize];

  for (unsigned i = 0, j = 0; j < NewSize; i++, j++) {
    if (j == Position) {
      i--;
    } else {
      pTemp[j] = (i < elementNum) ? pData[i] : 0;
    }
  }

  pTemp[Position] = Element;
  delete[] pData;
  pData = pTemp;
  elementNum = NewSize;
}


template<class T>
const T &String<T>::operator[](unsigned Pos) const {
 if (Pos >= elementNum) {
  throw std::exception("Hibas index!");
 }

 return pData[Pos];
}


template<class T>
String<T> &String<T>::operator=(const String<T> &S) {
  if (this == &S) {
    return *this;
  }

  delete[] pData;

  if ((elementNum = S.elementNum) == 0) {
    pData = 0;
  } else {
    pData = new T[elementNum];
    for (unsigned i = 0; i < elementNum; i++) {
      pData[i] = S.pData[i];
    }
  }

  return *this;
}


#endif // STRING_H

// Main.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
#include "String.h"


int main() {
 try {
   String<char> s1;
   s1.insert(0, 'A');
   s1.insert(0, 'B');
   s1.insert(10, '0');
   s1.insert(0, 'C');

   String<char> s2 = s1;
   cout << s2[2] << endl;
   cout << s2[1000] << endl; // itt kivételt dob
 } catch (...) {
   cerr << "Hiba!" << endl;
 }

 return 0;
}

// Követelmények a tárolandó típussal szemben:
// - rendelkezik alapértelmezett konstruktorral
// - az értékadó (=) operátor helyesen használható vele
2008.01.05. 11:22:03 |  Permalink  |  Hozzászólások száma: 0  |  Tárgyszavak: Sablonok


Írja meg Ön is véleményét!


Hozzászólásokat csak regisztrált, bejelentkezett felhasználóktól tudunk elfogadni!

Hozzászólások