Az ICT, mint a vállalati stratégia része 2013. március 13. 16:00 Naptáramba

Papp Albert

Papp Albert
Local CIO, Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.

Az előadás kísérletet tesz annak bizonyítására, hogy miért lett szerves része az ICT a vállalatok üzleti stratégiájának vagy amennyiben még nem az, mi bizonyítja a szükségességét. Hogyan, milyen módszer szerint építkezik a bizonyítási eljárás.

Mindenekelőtt egy „rövid utazás” a vállalati stratégia témája körül, melyhez a bizonyítás során, mint viszonyítási alaphoz rendre visszatérünk. Mi a lényege, mire koncentrál és mik a legfontosabb jellemzői. Ezt követően egy általános, leegyszerűsített működési modellen keresztül bemutatásra kerül, hogy a XXI. század elejére a fejlett, hatékonyan működő, eredményes, hosszútávon fennmaradni képes vállalatok üzleti folyamatait az ICT hogyan támogatja, hogyan válik annak szerves részévé és értékteremtő tényezővé. Rendre visszacsatolunk, és vizsgáljuk van-e és milyen kapcsolat az ICT és az üzleti stratégia között. A vizsgálatot részben általános értelemben, részben egy konkrét vállalati alkalmazás- és kommunikációs platform mindennapi gyakorlata alapján hajtjuk végre.