Mikrokontroller alapú rendszerek (Kifutott) c. tárgyhoz tartozó hír


Tevesz Gábor Dr. fényképe

MAR pzh - új időpont !

Tevesz Gábor Dr., 2020. november 17.

Értesítjük a hallgatóságot, hogy az előadáson elhangzottakkal összhangban a Mikrokontroller alapú rendszerek c. tantárgy elmaradt pótzárthelyijét 2020. november 27-én (pénteken) 14h15-től tartjuk a vonatkozó rektori tájékoztatónak megfelelően.
A zárthelyi után kihirdetett feltételeknek megfelelően a pótzárthelyit 2 x 40 perces időtartamban kell megírniuk, a bővített időkeret miatt pontszám-szorzót már nem alkalmazunk. Az első rész feleletválasztós (csak előrefelé lehet haladni a kérdésekben), a második rész szöveges/számolós feladatot is tartalmaz (ügyeljenek arra, hogy az időtartamba a megoldás feltöltése is bele kell férjen). IMSc pontszerzés is lehetséges az előbbi két részt követő harmadik időszakaszban (30 perc). A pótzárthelyi ugyanazt a tananyagot öleli fel, mint ami az eredeti zárthelyiben is szerepelt. Javító céllal is megírható a pótzárthelyi, ebben az esetben az eredménye felülírja a zárthelyi eredményét.
A zárthelyi ideje alatt az oktatók Teams meetingben elérhetők lesznek egy esetleges probléma/kérdés megbeszélésére.

Dr. Tevesz Gábor
tantárgyfelelős