Mikrokontroller alapú rendszerek (Kifutott) c. tárgyhoz tartozó hír


Tevesz Gábor Dr. fényképe

MAR vizsgaidőpontok

Tevesz Gábor Dr., 2020. november 30.

Értesítem a Mikrokontroller alapú rendszerek c. tantárgy hallgatóit, hogy a tantárgy vizsgaidőpontjai a következők:

  1. 2020. december 14. (H) 8h30-10h30, (elővizsga)
  2. 2020. december 21. (H) 8h30-10h30
  3. 2021. január 11. (H) 8h30-10h30
  4. 2021. január 18. (H) 8h30-10h30


Az elővizsgán is csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik érvényes aláírással rendelkeznek (sikeres ZH és elfogadott házi feladat). A házi feladat elővizsgáig történő kiértékelése csak abban az esetben biztosított, ha a (hibátlan) megoldás és dokumentáció a szorgalmi időszak végéig feltöltésre került a tanszéki portálra.

Valamennyi vizsga írásbeli, a zárthelyikhez hasonlóan a Moodle rendszerben lesz megtartva. A javítást követően aznap délután 15h-tól tartunk eredményhirdetést, a javítások ekkor tekinthetők meg, Teams értekezlet formájában kérdéseket is fel tudnak tenni.

A vizsga a kari Moodle rendszerben (https://edu.vik.bme.hu/) megtartott, saját választásuk szerint 2 vagy 3 részből álló elektronikus számonkérés lesz: 1) 10 db részletesebb számolást nem igénylő, jellegét tekintve feleletválasztós kérdéssel, 2) ezt követően 2 db részletes kidolgozást igénylő "számolós/programozós" feladattal, 3) majd a végén IMSc pontok szerzéséért újabb 2 részletes kidolgozást igénylő feladattal. A feleletválasztós kérdések között a megoldás során csak előre lehet haladni, visszalépési lehetőség nincs. A Moodle rendszer ugyanazokat a kérdéseket és válaszlehetőségeket hallgatónként véletlenszerű sorrendben teszi fel. Egy kérdésre egy vagy több válasz is lehet helyes (valamennyi helyes válasz bejelölése adja ki a feladat maximális pontját), rossz válasz adása egy jó válasznak megfelelő negatív pontot ad, így az egész feladat pontszáma akár negatív is lehet. Az első részt követi a második, azt pedig a harmadik. Ezekben a részekben a feladatok tetszőleges sorrendben oldhatók meg (de mindhárom részbe mindenki csak egyszer tud belépni). A megoldási idő 40+40+40 perc, a kezdési időpontok sorban: 8h30, 9h10, 9h50. A Moodle rendszerbe pontosan a megadott kezdési időpontokban tudnak belépni, a rendszer 40 perc elteltével automatikusan lezár. Az első két részben elérhető pontszám 100 pont, a ponthatárok:

  • 0-39.99 pont:   elégtelen (1)
  • 40-54.99 pont: elégséges (2)
  • 55-69.99 pont: közepes (3)
  • 70-84.99 pont: jó (4)
  • 85- pont:         jeles (5)


A vizsga eredményébe 25%-os súllyal beszámít a zárthelyin elért pontszám. A vizsgán 6 IMSc pont szerezhető a 30 pontos feladatsor megoldásában elért pontszám 1/5-ét figyelembe véve (egész számra kerekítést követően). IMSc pont csak jeles eredményű vizsga elérése esetén szerezhető.

Az írásbelire készítsenek elő íróeszközt, 1-2 üres lapot, számológépet, kifejtős megoldásoknál a beszkenneléshez szükséges eszközet. Ezeken kívül más segédeszköz nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.

A vizsgákra való felkészülés segítésére 2020.12.11. (P) 16h15-től online (Teams) konzultációt tartunk.

Dr. Tevesz Gábor
tantárgyfelelős