Mikrokontroller alapú rendszerek (Kifutott) c. tárgyhoz tartozó hír


Tevesz Gábor Dr. fényképe

MAR vizsgaidőpontok

Tevesz Gábor Dr., 2023. november 27.

Értesítem a Mikrokontroller alapú rendszerek c. tantárgy hallgatóit, hogy a tantárgy vizsgaidőpontjai a következők:

  1. 2023. december 12. (K) 8h15-10h00, IB025 (elővizsga) - max. 40 fő
  2. 2023. december 19. (K) 8h15-10h00, IB025 - max. 40 fő
  3. 2024. január 16. (K) 8h15-10h00, IB025 - max. 40 fő
  4. 2024. január 23. (K) 8h15-10h00, IB025 - max. 40 fő


Az elővizsgán is csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik érvényes aláírással rendelkeznek (sikeres ZH és elfogadott házi feladat). A házi feladat elővizsgáig történő kiértékelése csak abban az esetben biztosított, ha a (hibátlan) megoldás és dokumentáció a szorgalmi időszak végéig feltöltésre került a tanszéki portálra.

Valamennyi vizsga írásbeli, jelenléti formában lesznek megtartva. A javítást követően aznap délután (a résztvevők számától függően) kb. 14-15h-tól tartunk eredményhirdetést, a javítások ekkor tekinthetők meg. A pontos időpontot és helyszínt a vizsga elején közzétesszük.

Az elérhető pontszám 100 pont, a ponthatárok:

  • 0-39.99 pont:   elégtelen (1)
  • 40-54.99 pont: elégséges (2)
  • 55-69.99 pont: közepes (3)
  • 70-84.99 pont: jó (4)
  • 85- pont:         jeles (5)


A vizsga eredményébe 25%-os súllyal beszámít a zárthelyin elért pontszám. A vizsgán 6 IMSc pont szerezhető a 30 pontos feladatsor megoldásában elért pontszám 1/5-ét figyelembe véve (egész számra kerekítést követően). IMSc pont csak jeles eredményű vizsga elérése esetén szerezhető.

Az írásbelire hozzanak íróeszközt, 1-2 üres lapot, számológépet, arcképes igazolványt. Ezeken kívül más segédeszköz (pl. mobiltelefon) nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.

A vizsgákra való felkészülés segítésére 2023.12.11. (H) 14h15-től jelenléti konzultációt tartunk a QBF13 teremben.

Dr. Tevesz Gábor
tantárgyfelelős