Mikrokontroller alapú rendszerek (Kifutott) c. tárgyhoz tartozó hír


Tevesz Gábor Dr. fényképe

MAR zh és pzh

Tevesz Gábor Dr., 2020. október 20.

A Mikrokontroller alapú rendszerek c. tantárgy zárthelyi és pótzárthelyi időpontjai a következők:

  • ZH: 2020.10.27. (K) 8h30-10h00 kari Moodle rendszerben
  • PZH: 2020.11.13. (P) 14h15-15h45 kari Moodle rendszerben


A zárthelyi és a pótzárthelyi feladatokat a 1.-3. fejezetek anyagából állítjuk össze, melyek a tantárgy honlapján elérhetők. A zárthelyi a kari Moodle rendszerben (https://edu.vik.bme.hu/) megtartott, saját választásuk szerint 2 vagy 3 részből álló elektronikus számonkérés lesz: 1) 10 db részletesebb számolást nem igénylő, jellegét tekintve feleletválasztós kérdéssel, 2) ezt követően 2 db részletes kidolgozást igénylő "számolós/programozós" feladattal, 3) majd a végén IMSc pontok szerzéséért újabb 2 részletes kidolgozást igénylő feladattal. A feleletválasztós kérdések között a megoldás során csak előre lehet haladni, visszalépési lehetőség nincs. A Moodle rendszer ugyanazokat a kérdéseket és válaszlehetőségeket hallgatónként véletlenszerű sorrendben teszi fel. Egy kérdésre egy vagy több válasz is lehet helyes (valamennyi helyes válasz bejelölése adja ki a feladat maximális pontját), rossz válasz adása egy jó válasznak megfelelő negatív pontot ad, így az egész feladat pontszáma akár negatív is lehet. Az első részt követi a második, azt pedig a harmadik. Ezekben a részekben a feladatok tetszőleges sorrendben oldhatók meg (de mindhárom részbe mindenki csak egyszer tud belépni). A megoldási idő 30+30+30 perc, a kezdési időpontok sorban: 8h30, 9h00, 9h30. A Moodle rendszerbe pontosan a megadott kezdési időpontokban tudnak belépni, a rendszer 30 perc elteltével automatikusan lezár. Az első két részben elérhető pontszám 100 pont, a ponthatárok:

  • 0-39 pont:   elégtelen (1)
  • 40-54 pont: elégséges (2)
  • 55-69 pont: közepes (3)
  • 70-84 pont: jó (4)
  • 85- pont:    jeles (5)
  • IMSc pont (max. 6) abban az esetben szerezhető, ha az első két részben szerzett pontszám eléri a 85 pontot.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a zárthelyi pontszáma 25% súllyal beszámít a félév végi vizsga eredményébe. A zárthelyihez számológépen kívül más segédeszköz nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.
 

Dr. Tevesz Gábor
tantárgyfelelős