Járműipari szoftver rendszerek a gyakorlatban c. tárgyhoz tartozó hír


Tevesz Gábor Dr. fényképe

JSZR 2. ZH és pótlások

Tevesz Gábor Dr., 2020. november 19.

Az előadáson megbeszéltekkel összhangban a Járműipari szoftver rendszerek a gyakorlatban c. tantárgy 2. zárthelyi időpontja a következő:

  • 2020.12.10. (Cs) 12h15-13h15 kari Moodle rendszerben (a korábban kihirdetett esti időpontban ütközések keletkeztek félév közben)


A zárthelyik  pótlása szintén a Moodle rendszerben

  • 2020.12.17. (Cs) 12h15-13h15 (1. ZH) és 13h15-14h15 (2. ZH) időpontokban lesz (akár mindkét zárthelyi is pótolható vagy javítható).


Az előadás felvételek és a segédanyagok a Teams rendszerben ill. a tantárgy honlapján elérhetők. A zárthelyi a kari Moodle rendszerben (https://edu.vik.bme.hu/) megtartott elektronikus számonkérés lesz, 20 db részletesebb számolást nem igénylő, jellegét tekintve feleletválasztós vagy számolási eredményt váró kérdéssel. A kérdések között a megoldás során csak előre lehet haladni, visszalépési lehetőség nincs. A Moodle rendszer ugyanazokat a kérdéseket és válaszlehetőségeket hallgatónként véletlenszerű sorrendben teszi fel. Egy kérdésre egy vagy több válasz is lehet helyes (valamennyi helyes válasz bejelölése adja ki a feladat maximális pontját), rossz válasz adása az adott kérdés pontszámát mindenképpen nullázza. A megoldási idő 60 perc, a rendszerbe pontosan a megadott kezdési időpontban tudnak belépni és a megadott végidőpontban automatikusan lezár. Az elérhető pontszám 100 pont, a ponthatárok:

  • 0-39 pont:   elégtelen (1)
  • 40-54 pont: elégséges (2)
  • 55-69 pont: közepes (3)
  • 70-84 pont: jó (4)
  • 85- pont:    jeles (5)
 
Felhívjuk a tantárgy hallgatóinak figyelmét, hogy a tantárgy sikeres teljesítéséhez mindkét zárthelyi legalább elégséges szintre történő teljesítése szükséges. A tantárgy félévvégi érdemjegye szintén a fenti ponthatárok szerint kerül megállapításra (a pontszám a két zárthelyi pontszámának számtani átlaga a szokásos kerekítési szabályok szerint egész számra kerekítve). A zárthelyikhez számológépen kívül más segédeszköz nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.
A zárthelyik ideje alatt a tantárgy oktatói elérhetők a tantárgy Teams felületén. Bármilyen probléma esetén a Teamsben mikrofon vagy chat segítségével lehet segítséget kérni.
 

Dr. Tevesz Gábor
tantárgyfelelős