Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek c. tárgyhoz tartozó hír


Kiss Domokos fényképe

NMI vizsgaidőpontok

Kiss Domokos, 2021. május 3.

A Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek c. tantárgy vizsgáit az alábbi időpontokban tartjuk:

  • 2021.05.21. (péntek), 12:15 (pótpótZH és elővizsga egy időpontban)
  • 2021.05.28. (péntek), 12:15
  • 2021.06.11. (péntek), 12:15
  • 2021.06.18. (péntek), 12:15

Az elővizsgán is csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik érvényes aláírással rendelkeznek (sikeres ZH). A vizsgákon a létszámkorlát 30 fő.

A vizsga a tantárgyi adatlappal összhangban írásbeli lesz, a kari Moodle rendszer segítségével lebonyolítva. A jelzett időpontokban elindítjuk a rendszer időzítését, az esetleg késve érkező vizsgázó megoldási ideje ennek megfelelően rövidebb lesz.

Minden vizsga két részből áll majd, amelyek 60-40%-át adják a vizsgapontszámnak. Mindkét vizsgarész megoldására külön-külön időkeret áll rendelkezésre, a részek között visszalépési lehetőség nincs.

Az első részben 12 db „kiskérdésre” kell válaszolni, amelyek a zárthelyin látottakhoz hasonló feleletválasztós, igaz-hamis, rövid számításos és ezekhez hasonló kérdések lesznek. A kérdések között csak előre lehet haladni, visszalépési lehetőség nincs.

A második rész 2 db nagyobb lélegzetvételű, „kifejtős” feladatot tartalmaz, amelyek valamilyen levezetést, számítást, vagy szabad szövegesen megadott, ábrákkal kiegészített válaszokat igényelnek. Ebben a részben a feladatok tetszőleges sorrendben oldhatók meg, közöttük szabadon lépegethet a vizsgázó. A második rész feladatainál lehetőség lesz arra, hogy papíron megrajzolt, kiszámolt, levezetett megoldást fotó(k) formájában mellékeljen a vizsgázó. Ezért úgy kell készülni a vizsgákra, hogy legyen a közelben egy fényképezésre alkalmas eszköz (tipikusan okostelefon), és megoldott legyen a digitális képek áttöltése a Moodle-t futtató eszközre. A feltölthető fájlok maximális mérete 50 MB. Érdemes a fényképkészítő eszközt úgy beállítani, hogy jó felbontású, de ne túl nagy méretű képeket készítsen, mivel a feltöltés időszükségletét erősen befolyásolja a feltöltendő fájl mérete. Feltölteni PDF vagy JPG fájlokat lehet a Moodle rendszerbe, külön csatornán (pl. e-mail) nem tudjuk elfogadni a mellékleteket.

A két vizsgarészből 60+40 pont szerezhető, megoldásukra 45+35 perc áll rendelkezésre. A kezdési időpontok sorban: 12:15, 13:05 (a második rész előtt 5 perc szünet). A második rész utolsó 5 perce a fájlfeltöltésekre szolgál, ezt a vizsgázóknak bele kell kalkulálniuk a rendelkezésre álló időbe. Az időkeret lejárta után nem adható plusz idő az esetlegesen "elkésett" feltöltések pótlására.

A két rész összpontszámának és a zárhelyi pontszámának súlyozott átlaga (0.7*vizsga + 0.3*zh) alapján kerül meghatározásra az érdemjegy a következő ponthatárok alapján:

PontszámÉrdemjegy
   90 – 100       Jeles (5)   
   75 – 89.99       Jó (4)   
   60 – 74.99       Közepes (3)   
   45 – 59.99       Elégséges (2)   
   0 – 44.99       Elégtelen (1)   


Felhívjuk a Tisztelt Vizsgázók figyelmét, hogy
a vizsga nyugodt körülmények között történő lebonyolíthatóságát (otthoni környezet, technikai feltételek stb.) igyekezzenek előre megteremteni. A vizsga bármilyen technikai okból történt megszakadását a tantárgyfelelősnek 24 órán belül (indoklással, szükség esetén igazolással) jelezniük kell ahhoz, hogy a vizsga ne minősüljön sikertelen vizsgakísérletnek.

A vizsgák ideje alatt a tantárgy oktatói elérhetők lesznek egy külön erre a célra létrehozott Teams értekezlet keretében, és szükség esetén segíteni tudnak a felmerülő technikai problémák megoldásában, illetve a kérdések értelmezésében.

Eredményhirdetés:

A vizsga javítása után az eredmények elérhetők lesznek a Moodle rendszerben. A vizsgaalkalom befejezése előtt kihirdetett külön időpontban (létszámtól függően még aznap vagy a kövekező munkanapon) élő Teams kapcsolat formájában tehetők fel kérdések a megoldásokkal ill. a javításokkal kapcsolatban a vizsgáztatóknak. Ezt követően az elért eredmények rögzítésre kerülnek a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben.