Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek c. tárgyhoz tartozó hír


Kiss Domokos fényképe

NMI vizsgaidőpontok

Kiss Domokos, 2022. április 27.

A Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek tantárgy vizsgáit az alábbi időpontokban tartjuk:
 
  • 2022.05.25. (szerda), 8:15, IB025 terem (pótpótZH és elővizsga egy időpontban)
  • 2022.06.08. (szerda), 8:15, IB025 terem
  • 2022.06.15. (szerda), 12:15, IB025 terem
  • 2022.06.22. (szerda), 12:15, IB025 terem
 
A pótpótZH díjköteles pótlási alkalom, Neptunban jelentkezni kell rá. Azok vehetnek részt rajta, akik a normál zh és a pótZH legalább egyikén megjelentek.
Az elővizsgán csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik érvényes aláírással rendelkeznek (sikeres ZH).
A vizsgákon a létszámkorlát 20 fő.
 
Az írásbeli vizsgákat jelenléti formában tartjuk. Felépítésüket, jellegüket nagyon hasonlóak lesznek a zárthelyihez: 12 db részletesebb számolást nem igénylő feleletválasztós, igaz-hamis vagy egyszerű számításos "kiskérdést" tartalmaznak 60 pont értékben, illetve 2 db nagyobb lélegzetvételű, „kifejtős” feladatot 40 pont értékben, amelyek valamilyen levezetést, számítást, vagy szabad szövegesen megadott, ábrákkal kiegészített válaszokat igényelnek. A megoldási idő 90 perc. Az elérhető pontszám 100 pont. A ponthatárok a következőképpen alakulnak:
 
PontszámÉrdemjegy
   90 – 100       Jeles (5)   
   75 – 89.99       Jó (4)   
   60 – 74.99       Közepes (3)   
   45 – 59.99       Elégséges (2)   
   0 – 44.99       Elégtelen (1)   

Felhívjuk figyelmüket, hogy a zárthelyi pontszáma 30% súllyal beszámít a félév végi vizsga eredményébeA végső jegyet a súlyozott pontszám alapján állapítjuk meg:
Összpontszám = 0,3 * ZH pontszám + 0,7 * vizsgapontszám
 
A vizsgákon számológépen kívül más segédeszköz nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.