Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek c. tárgyhoz tartozó hír


Kiss Domokos fényképe

NMI zh és pzh

Kiss Domokos, 2021. március 22.

A Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek c. tantárgy zárthelyi és pótzárthelyi időpontjai a következők:

  • ZH: 2021.03.30. (K) 18h15-19h30 kari Moodle rendszerben
  • PZH: 2021.04.14. (Sze) 18h15-19h30 kari Moodle rendszerben


A zárthelyi és a pótzárthelyi feladatokat az 1-5. fejezetek anyagából állítjuk össze (a grafikus processzorokkal bezárólag). A zárthelyi a kari Moodle rendszerben (https://edu.vik.bme.hu/) megtartott elektronikus számonkérés lesz, 20 db részletesebb számolást nem igénylő, jellegét tekintve feleletválasztós vagy egyszerű számításos kérdéssel. A kérdések között a megoldás során csak előre lehet haladni, visszalépési lehetőség nincs. A Moodle rendszer ugyanazokat a kérdéseket és válaszlehetőségeket hallgatónként véletlenszerű sorrendben teszi fel. Egy feleletválasztós kérdésre egy vagy több válasz is lehet helyes (valamennyi helyes válasz bejelölése adja ki a feladat maximális pontját), rossz válasz adása pontlevonással jár (az összes válaszlehetőség bejelölése esetén a feladat 0 pontot ér). A megoldási idő 75 perc, a rendszerbe pontosan a megadott kezdési időpontban tudnak belépni, és a megadott végidőpontban automatikusan lezár. Ha az időkeret a feladatok befejezése előtt lejár, az értékelés az addig megoldott feladatok alapján történik. Minden feladat 5 pontot ér, így az elérhető pontszám 100 pont. A ponthatárok:

PontszámÉrdemjegy
   90 – 100       Jeles (5)   
   75 – 89.99       Jó (4)   
   60 – 74.99       Közepes (3)   
   45 – 59.99       Elégséges (2)   
   0 – 44.99       Elégtelen (1)   
 
A zárthelyi és pótzárthelyi ideje alatt a tantárgy oktatói elérhetők lesznek egy külön erre a célra létrehozott Teams értekezlet keretében, és szükség esetén segíteni tudnak a felmerülő technikai problémák megoldásában, illetve a kérdések értelmezésében.
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a zárthelyi pontszáma 30% súllyal beszámít a félév végi vizsga eredményébe. A zárthelyihez számológépen kívül más segédeszköz nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.
 
A zárthelyi előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk 2021.03.29-én (hétfőn) 12:15 órától. Ezt az eseményt az online tanórákhoz hasonlóan a tantárgyi Teams csoportban hirdetjük meg. A konzultáció alkalmával a hallgatók által feltett kérdésekre válaszolnak az érintett anyagrészek oktatói. Ahhoz, hogy a konzultáció hasznos legyen, kérjük a résztvevőket, hogy készüljenek kérdésekkel!