Robotirányítás rendszertechnikája c. tárgyhoz tartozó hír


Tevesz Gábor Dr. fényképe

RRT vizsgaidőpontok

Tevesz Gábor Dr., 2020. november 30.

Értesítem a Robotirányítás rendszertechnikája c. tantárgy hallgatóit, hogy a tantárgy vizsgaidőpontjai a következők:

  1. 2020. december 16. (Sze) 8h30-10h, (elővizsga)
  2. 2021. január 6. (Sze) 8h30-10h
  3. 2021. január 13. (Sze) 8h30-10h
  4. 2021. január 20. (Sze) 8h30-10h


Az elővizsgán is csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik érvényes aláírással rendelkeznek (sikeres ZH). A vizsgákon a létszámkorlát 50 fő.

Valamennyi vizsga írásbeli, a zárthelyikhez hasonlóan a Moodle rendszerben lesz megtartva. A javítást követően aznap délután 15h-tól tartunk eredményhirdetést, a javítások ekkor tekinthetők meg, Teams értekezlet formájában kérdéseket is fel tudnak tenni.

A vizsga a kari Moodle rendszerben (https://edu.vik.bme.hu/) megtartott, 2 részből álló elektronikus számonkérés lesz: 1) 12 db részletesebb számolást nem igénylő, jellegét tekintve feleletválasztós kérdéssel, 2) ezt követően 2 db részletes kidolgozást igénylő "számolós/kifejtős" feladattal. A feleletválasztós kérdések között a megoldás során csak előre lehet haladni, visszalépési lehetőség nincs. A Moodle rendszer ugyanazokat a kérdéseket és válaszlehetőségeket hallgatónként véletlenszerű sorrendben teszi fel. Egy kérdésre egy vagy több válasz is lehet helyes (valamennyi helyes válasz bejelölése adja ki a feladat maximális pontját), rossz válasz adása az adott kérdés pontszámát mindenképpen nullázza. Az első részt követi a második. A második részben a feladatok tetszőleges sorrendben oldhatók meg (de mindkét részbe mindenki csak egyszer tud belépni). A megoldási idő 45+30 perc, a kezdési időpontok sorban: 8h30, 9h20 (a második rész előtt 5 perc szünet). A Moodle rendszerbe pontosan a megadott kezdési időpontokban tudnak belépni, a rendszer a megadott idő elteltével automatikusan lezár. A két részben elérhető pontszám 100 pont, a ponthatárok

  • 0-44.99 pont:   elégtelen (1)
  • 45-59.99 pont: elégséges (2)
  • 60-74.99 pont: közepes (3)
  • 75-89.99 pont: jó (4)
  • 90- pont:         jeles (5)


A vizsga eredményébe 30%-os súllyal beszámít a zárthelyin elért pontszám.

Az írásbelire készítsenek elő íróeszközt, 1-2 üres lapot, számológépet, kifejtős megoldásoknál a beszkenneléshez szükséges eszközet. Ezeken kívül más segédeszköz nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.

Dr. Tevesz Gábor
tantárgyfelelős