Robotirányítás rendszertechnikája c. tárgyhoz tartozó hír


Tevesz Gábor Dr. fényképe

RRT zh és pzh

Tevesz Gábor Dr., 2020. október 20.

A Robotirányítás rendszertechnikája c. tantárgy zárthelyi és pótzárthelyi időpontjai a következők:

  • ZH: 2020.10.29. (Cs) 18h15-19h15 kari Moodle rendszerben
  • PZH: 2020.11.17. (K) 18h15-19h15 kari Moodle rendszerben


A zárthelyi és a pótzárthelyi feladatokat a 1.-3. fejezetek anyagából állítjuk össze, melyek a tantárgy honlapján elérhetők. A zárthelyi a kari Moodle rendszerben (https://edu.vik.bme.hu/) megtartott elektronikus számonkérés lesz, 20 db részletesebb számolást nem igénylő, jellegét tekintve feleletválasztós kérdéssel. A kérdések között a megoldás során csak előre lehet haladni, visszalépési lehetőség nincs. A Moodle rendszer ugyanazokat a kérdéseket és válaszlehetőségeket hallgatónként véletlenszerű sorrendben teszi fel. Egy kérdésre egy vagy több válasz is lehet helyes (valamennyi helyes válasz bejelölése adja ki a feladat maximális pontját), rossz válasz adása az adott kérdés pontszámát mindenképpen nullázza. A megoldási idő 60 perc, a rendszerbe pontosan a megadott kezdési időpontban tudnak belépni és a megadott végidőpontban automatikusan lezár. Az elérhető pontszám 100 pont, a ponthatárok:

  • 0-44 pont:   elégtelen (1)
  • 45-59 pont: elégséges (2)
  • 60-74 pont: közepes (3)
  • 75-89 pont: jó (4)
  • 90- pont:    jeles (5)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a zárthelyi pontszáma 30% súllyal beszámít a félév végi vizsga eredményébe. A zárthelyihez számológépen kívül más segédeszköz nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.
 

Dr. Tevesz Gábor
tantárgyfelelős