Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek c. tárgyhoz tartozó hír


Kiss Domokos fényképe

NMI vizsga információk

Kiss Domokos, 2024. május 15.

Értesítjük a Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek c. tantárgy hallgatóit, hogy a tantárgy vizsgaidőpontjai a következők:

  1. 2024. május 29. (Sze) 8h15-10h00, IB025 (aláíráspótló vizsga és elővizsga egy időpontban)
  2. 2024. június 5. (Sze) 8h15-10h00, IB025
  3. 2024. június 19. (Sze) 8h15-10h00, IB025
  4. 2024. júlnius 26. (Sze) 8h15-10h00, IB025


A vizsgákra való felkészülés segítésére 
2024.05.27-én (H) 10h15-től jelenléti konzultációt tartunk a QBF10 teremben.

Az elővizsgán - a többi vizsgához hasonlóan - csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik érvényes aláírással rendelkeznek (sikeres ZH vagy PZH).

Az aláíráspótlón (pót-pótzh) csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik a zárthelyin vagy a pótzárthelyin megjelentek, de nem sikerült aláírást szerezniük. Az aláíráspótló vizsgára is jelentkezni kell a Neptunban.

Valamennyi vizsga írásbeli, jelenléti formában lesznek megtartva, felépítésük hasonló lesz a zárthelyikhez (tesztkérdések + kidolgozandó feladat). A javítást követően aznap délután (a résztvevők számától függően) kb. 14h-tól tartunk eredményhirdetést, a javítások ekkor tekinthetők meg. A pontos időpontot és helyszínt a vizsga elején közzétesszük.

Az elérhető pontszám 100 pont, a ponthatárok:

  • 0-44.99 pont:   elégtelen (1)
  • 45-59.99 pont: elégséges (2)
  • 60-74.99 pont: közepes (3)
  • 75-89.99 pont: jó (4)
  • 90- pont:         jeles (5)


A vizsga eredményébe 30%-os súllyal beszámít a zárthelyin elért pontszám.

A vizsgára hozzanak íróeszközt, 1-2 üres lapot, számológépet, arcképes igazolványt. Ezeken kívül más segédeszköz (pl. mobiltelefon) nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.