Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek c. tárgyhoz tartozó hír


Kiss Domokos fényképe

NMI zh és pzh

Kiss Domokos, 2024. március 28.

A Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek c. tantárgy zárthelyi és pótzárthelyi időpontjai a következők:
 
  • ZH:
    • 2024.04.11. (Cs) 18:15-19:45
    • Helyszín: IE007
  • PZH:
    • 2024.04.29. (H) 18:15-19:45
    • Helyszín: (később)

A zárthelyi és a pótzárthelyi feladatokat az 1-5. fejezetek anyagából állítjuk össze (a grafikus processzorokkal bezárólag). A zárthelyit jelenléti formában tartjuk. Jellegét tekintve 12 db részletesebb számolást nem igénylő feleletválasztós, igaz-hamis vagy egyszerű számításos "kiskérdést" tartalmaz 60 pont értékben, illetve 2 db nagyobb lélegzetvételű, „kifejtős” feladatot 40 pont értékben, amelyek valamilyen levezetést, számítást, vagy szabad szövegesen megadott, ábrákkal kiegészített válaszokat igényelnek. A megoldási idő 90 perc. Az elérhető pontszám 100 pont. A ponthatárok a következőképpen alakulnak:
 
PontszámÉrdemjegy
   90 – 100       Jeles (5)   
   75 – 89.99       Jó (4)   
   60 – 74.99       Közepes (3)   
   45 – 59.99       Elégséges (2)   
   0 – 44.99       Elégtelen (1)   
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a zárthelyi pontszáma 30% súllyal beszámít a félév végi vizsga eredményébe. A zárthelyihez számológépen kívül más segédeszköz nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.
 
A zárthelyi előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk 2024.04.08-án (hétfőn) 14:15-től az IB147 teremben. A konzultáció alkalmával a hallgatók által feltett kérdésekre válaszolnak az érintett anyagrészek oktatói. Ahhoz, hogy a konzultáció hasznos legyen, kérjük a résztvevőket, hogy készüljenek kérdésekkel!