Adatvezérelt rendszerek (VIAUAC01)

Tárgy hivatalos adatlapja: http://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUAC01

 A 2019 őszi gyakorlatok beosztása a pontos időpontokkal együtt elérhető itt.

Tárgykövetelmények


Gyakorlat

 • A tárgyhoz 2019. őszi félvében 5 gyakorlat tartozik, melyek a fenti beosztás szerint lesznek. A beosztás a Neptunban felvett kurzus szerint érelmezendő.
 • A gyakorlatok teljesítése (érkezés időben, részvétel a foglalkozáson, a gyakorlatvezető utasításainak követése, aktív munka) az aláírás feltétele. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg a TVSZ által előírt maximumot (TVSZ 105.§).
 • Oktatási szünet, vagy előre nem látható okból elmaradó gyakorlat teljesítettnek számít, és a gyakorlatok sorrendjét nem változtatja meg.
 • Korábbi félévben teljesített gyakorlatokat elfogadunk, amely felmentést ad a gyakorlatok kötelező látogatása alól. Jelentkezni a tárgyfelelősnél kell (emailben) legkésőbb az első hét végéig. (2019 őszi félévben a gyakorlatok anyagának változása miatt nincs ilyen lehetőség.)


Zárthelyi

 • Az aláírás feltétele a legalább elégséges szintű zárthelyi (min. 40%).
 • A zárthelyi az évfolyam zh sávjában az évfolyam zh rendjének megfelelően lesz:
  • zh: 2019.11.05. kedd 8.15 K.234
  • pzh: 2019.11.22. péntek 14.15 IB025


Tárgy teljesítése

 • A tárgy írásbeli vizsgával zárul. Vizsgára csak aláírással rendelkezők jelentkezhetnek.
 • A zárthelyin elért jó eredmény a vizsgára plusz pontot jelent:
  • 80% feletti zárthelyi: +3 pont
  • 90% feletti zárthelyi: +5 pont
 • Az osztályzat megállapításának módja: a vizsgán szerzett pontszámhoz hozzáadódnak a félév közben megszerzett pluszpontok. Ezen összeg alapján a végső jegy: 0-19p elégtelen, 20-27p elégséges, 28-34p közepes, 35-41p jó, 42-50p jeles.


Jegyzetek

Az előadás és gyakorlat anyagok bejelentkezés után érhetőek el.

Házi feladatok

A félév során a témakörök mélyebb elsajáításához opcionális, szorgalmi házi feladatok kerülnek meghirdetésre. A feladatok otthoni, önálló megoldásával, és a feladatkiírásban szereplő módon történő, határidőre való beadással plusz pontok szerezhetőek, melyek hozzáadódnak a vizsgadolgozaton szerzett pontszámhoz.

iMsc pontok

iMsc pontok a tárgykövetelményben meghirdetett módon szerezhetőek (félév közben kiadott feladatok megoldásával, valamint ZH és vizsgadolgozaton plusz feladat megoldásával).

Számonkérések

Zárthelyi, vizsga

A zárthelyi, pótzárthelyi és vizsga írásban történik. Segédeszköz haszálata nem megengedett. A személyazonosság igazolásához fényképes igazolvány szükséges.

Pótlások

A sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban tartott pótzárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírásával pótolható.

Gyakorlatok pótlására nincs lehetőség. Ugyanakkor a teljesített gyakorlatba beszámítjuk az indokolt (pl. orvosilag igazolt) távolmaradást és a tanulmányi szünetek miatt elmaradt alkalmakat is.

Az opcionális házi feladatok pótlására nincs lehetőség.

A vizsgák a TVSZ-nek megfelelően pótolhatók.

Hírek   A tárgy híreinek olvasása RSS-en keresztül

Nincsenek aktuális hírek a tárgyhoz. Ha a később megjelenő hírekről azonnal értesülni szeretne, iratkozzon fel az RSS csatornánkra.

Régebbi hírek »

Jegyzetek