Szabályozástechnika (VIAUA309)

Tárgy hivatalos adatlapja: http://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIAUA309

Célkitűzés

A technológiai, élettani, gazdasági és környezeti folyamatok irányítása a mérnöki tevékenységek fontos, széleskörű ismereteket, absztrakciós és alkalmazói képességeket egyaránt igénylő feladatai közé tartozik. A tárgy az irányítástechnika alapjaival, szabályozási rendszerek működési elveivel, analízisével, szintézisével, valamint a számítógépes támogatás nyújtotta eszközök alkalmazástechnikájával ismerteti meg a hallgatókat, miközben alapvető mérnök informatikusi szemléletformáló szerepet tölt be. Felkészít az analóg és digitális szabályozási körök vizsgálatára, a különböző műszaki informatikai alkalmazásokban, valósidejű beágyazott rendszerekben megjelenő leggyakoribb szabályozási feladatok megértésére és megoldására, irányítástechnikai szoftver rendszerek, gyors prototípusok fejlesztésére, valamint a további speciálisabb ismeretbővítésre a szakirányú képzések keretében.

 

Elméleti táblás gyakorlatok

Az előző félévekben felmerült igényre reagálva a tanszék egy olyan teljesen fakultatív feladatmegoldó szeminárium indítását határozta el 2012 tavaszán, amely a táblás gyakorlatok szerepét tölti be, mintegy ZH felkészítő jelleggel. A feladatmegoldó szeminiáriumról minden információ a szeminárium honlapján található meg: https://www.aut.bme.hu/Course/SzabFMSz

Szabályozástechnika alapkurzus

A szabályozástechnika alapkurzust a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán oktatjuk a 3. évfolyamon az informatikus hallgatók részére. A kurzus anyagát és oktatási módszertanát megújítottuk, hangsúlyt fektetve a hallgatók aktív részvételére a tanulási folyamatban.

A rendszerszemlélet, a rendszerek működésének megértése és leírása, a rendszerek irányítási módszerei a mérnökképzés alapvető ismeretei közé tartoznak. Az alapelvek megértése azonban fontos mindenki számára.

A rendszer- és irányítástechnika a rendszerek leírásával, a rendszerek irányítási módszereivel, az irányítási műveletek törvényszerűségeivel, vizsgálati módszereivel, az irányítási rendszerek tervezési módszereivel és megvalósítási kérdéseivel foglalkozik. A szabályozástechnika a negatív visszacsatoláson alapuló irányításokkal foglalkozik.

Az alapkurzus a folytonos és diszkrét lineáris determinisztikus szabályozási rendszerek leírásának, vizsgálatának és tervezésének módszereit tárgyalja. Manapság a diszkrét rendszerek vizsgálata egyre nagyobb jelentőségű, mivel az ipari folyamatok számítógépes irányítása ezekkel a módszerekkel tárgyalható.

A tanulás akkor hatékonyabb, ha a hallgatók aktívan részt vesznek a folyamatban. Az elvek megértését segítik feladatmegoldások, interaktív szemléltető fájlok, illetve az előadásokhoz kapcsolódó MATLAB/SIMULINK számítógépes laboratóriumi gyakorlatok.             

8 előadást dolgoztunk ki, amelyek ppt formátumban elérhetők az oldal alján található publikus anyagok között magyar és angol nyelven is.

Ezeket a prezentációkat adjuk itt közre magyar és angol nyelven a hozzájuk tartozó néhány feladattal együtt.

Az előadások hivatkoznak a Vámos Tibor akadémikus kezdeményezésére kidolgozott SYSBOOK többszintű e-bookra is, amely több szinten (mindenkinek, a diákoknak és a szakértőknek) magyarázza az alapelveket.

A részletes tananyag megtalálható az alábbi tankönyvekben, jegyzetekben: Keviczky, L., Bars, R., Hetthéssy, J., Bányász, Cs. (2019a). Control Engineering. Springer; Keviczky, L., Bars, R., Hetthéssy, J., Bányász, Cs. (2019b). Control Engineering: MATLAB Exercises. Springer; Keviczky, L., Bars, R., Hetthéssy, J., Barta, A., Bányász, Cs. (2009). Szabályozástechnika. Műegyetemi Kiadó, 55079, 432 p.; Hetthéssy, J., Bars, R., Barta, A. (2014). Szabályozástechnika Matlab Gyakorlatok. BME Viking Zrt. VI 201-040, 191p.

Hírek   A tárgy híreinek olvasása RSS-en keresztül

Nincsenek aktuális hírek a tárgyhoz. Ha a később megjelenő hírekről azonnal értesülni szeretne, iratkozzon fel az RSS csatornánkra.

Régebbi hírek »

Jegyzetek