Szabályozástechnika c. tárgyhoz tartozó hír


Max Gyula Dr. fényképe

1. ZH témakörei (2018 tavaszi félév)

Max Gyula Dr., 2018. március 7.

Az 1. ZH témakörei (2018 tavaszi félév)


1. Bevezetés: Alapfogalmak. Vezérlés, szabályozás, zavarkompenzáció. Rendszer és modellje.

2. Folytonos idejű lineáris rendszerek leírása az idő-, az operátor- és a frekvenciatartományban: Folytonos idejű rendszerek leírása az időtartományban.
Transzformálás az időtartományból a frekvencia-, illetve az operátortartományba. Lineáris rendszerek vizsgálata a frekvenciatartományban. Tipikus tagok jellemző függvényei. Közelítő leírások. Példák folytonos idejű rendszerek leírására.

3. A negatív visszacsatolás: Irányítás nyitott és zárt körben. A negatívan visszacsatolt szabályozási kör alapvető tulajdonságainak szemléltetése. A szabályozási kör eredő átviteli függvényei. Statikus jelátviteli tulajdonságok. A nyitott és a zárt kör frekvenciafüggvényeinek kapcsolata. A negatív visszacsatolás érzékenysége a paraméterváltozásokra. A szabályozásokkal szemben támasztott követelmények. A szabályozás zavarelhárító képességének növelése. Zavarkompenzáció. Kaszkád szabályozás.

4. Lineáris szabályozások stabilitása: A stabilitás fogalma. A szabályozási kör stabilitása. A folytonos idejű lineáris szabályozási rendszer stabilitásának matematikai megfogalmazása. Analitikus stabilitási kritériumok (Hurwitz determináns). Stabilitásvizsgálat a gyökhelygörbe alapján. NYQUIST stabilitási kritérium.

5. Az idő- és frekvenciatartománybeli jellemzők kapcsolata. A minőségi előírások megfogalmazása a frekvenciatartományban. A nyitott és a zárt rendszer
frekvenciafüggvényeinek kapcsolata.

6. Hagyományos szabályozók tervezése. A PID jellegű szabályozók tulajdonságai és hangolása. Kompenzálás póluskiejtéssel. A korlátozás (telítődés) hatása és kezelése.