Az új generációs .NET platform (kifutott) c. tárgyhoz tartozó hír


Simon Gábor fényképe

Pontrendszer a nagyházihoz

Simon Gábor, 2017. november 17.

Véglegesítve 2017. őszi félévre!

Véglegesítés után csak hallgatóknak előnyös módosítások lehetnek (pl. új jogcímek).

Utolsó módosítás: 2017.11.17.

Egy jogcímen csak egyszer szerezhető pont! (Pl.: nem lehet 3 saját WPF vezérlővel 60 pontot összeszedni)

WPF 4.5+

 • testreszabható saját control készítése [5-20]
  • pl. "textboxban watermark" szintű bonyolultság 5
  • pl. grafikonmegjelenítő szintű bonyolultság 20
 • MVVM minta alkalmazása valamilyen toolkit segítségével [10]
 • többnyelvű GUI, a .NET beépített lehetőségeinek használatával, legalább egy bonyolult felületen [10]
  • a nyelv dinamikusan állítható az alkalmazásfelületről és a beállítás alkalmazásindítások, ill. belépések között sem veszik el    +3 
 • input validáció legalább egy bonyolult felületen (5-6 mező, 2-3 fajta validáció) [10]
 • 3D tranzíciók alkalmazása (pl. térben beforgó dialógusablak stb.) [7]
 • saját 3D modellek alkalmazása [5]  
 • Control template átszerkesztése (min 3 db. vezérlőnél,  érdemi módosítások) [7]
 • saját Layout Control készítése [10]
 • Ribbon vezérlő alkalmazása (WPF 4.5) [5]
 • Modern ("Metro") vagy material kinézet pl.MahApps.Metro-val vagy Material Design In XAML Toolkit-tel [7]
 • Design-time data - a design nézetben is mutatnak adatot az adatkötött vezérlők [5]
 • diagnosztika beépített vagy külső komponens segítségével [5 - 7]
  • trace/naplózás legalább két célba 5
  • teljesítményszámlálók használata 7
 • A WPF alkalmazás publikálása Windows Store-ba Desktop Bridge (Project Centennial) segítségével [10]

WCF 4.5+

 • duplex WCF kommunikáció [7]
 • OData feed publikálása WCF Data Services használatával [7]
 • külső OData feed (pl. diplomaterv portál, vagy egyéb) integrálása WCF Data Services használatával [7]
 • nem szokványos WCF binding használata (P2P, MSMQ) [10]
 • tanúsítvány alapú authentikáció kliens oldali tanúsítvánnyal. Bemutatáskor szemléltetés Fiddler-rel [7]
 • titkosított WCF kommunikáció szerver oldali tanúsítvánnyal (pl. HTTPS). Bemutatáskor szemléltetés Fiddler-rel [7]
 • saját naplózás a WCF metódushívási mechanizmusának kiterjesztésével [7]
 • "rolling log" jellegű WCF naplózás, azaz legyen beállítható, hogy milyen időközönként (pl. naponta) készüljön új naplófájl [7]
 • Cache-elés a WCF metódushívási mechanizmusának kiterjesztésével [12]
 • WCF sorosítás kiterjesztése nem-beépített titkosítással [10]
 • WS-Discovery alkalmazása [5-12]
  • a kliens futás közben ismeri meg a szerver szolgáltatás címét 5
  • a kliens át tud állni egy másik címre, ha az aktuálissal a kapcsolat megszakad. Szemléltetés két (különböző címen futó) szerverpéldány indításával +7

Entity Framework 6.x

 • leszármazási hierarchia leképezése Entity Framework-kel (legalább kétszintű, legalább 3 tagú hierarchia) [3-7]
  • TPH, a diszkriminátor mező testreszabásával (saját mezőnév vagy saját értékek) 3
  • TPT-vel 5
  • TPC-vel 7
 • MS SQL-től eltérő adatbázis használata EF-kel [7-10]
 • beágyazott adatabázis (sqlite, SQL Server CE, stb.) használata kliensoldalon cache-ként [7]
 • saját Code-First konvenció [5]
 • saját többesszámosító (pluralization service) [5]
 • Azure SQL használata esetén újrapróbálkozó (DbExecutionStrategy) alkalmazása [3]
 • saját újrapróbálkozó (DbExecutionStrategy) tranziens adatbázishibák (pl. connection timeout) ellen [7]
 • Table splitting [5]
 • Entity splitting [5]

Workflow Foundation 4.5+

 • saját, workflow designerből paraméterezhető actvity [7]
 • interaktív Windows Workflow [15]
  • a workflow adatbázisba menthető/visszatölthető +5
  • Designer rehost +5

.NET részfunkciók alkalmazása

 • a szerver oldal hosztolása külső szolgáltatónál [5-7]
  • Windows Azure (pl. ingyenes App Services+SQL szolgáltatás, de bankkártya regisztráció szükséges; Microsoft Azure for Students - Microsoft Imagine program ajánlott, ott nem kell bankkártya sem - https://msdnaa.bme.hu) [7]
  • egyéb szolgáltató [5]
 • külső online szolgáltatás (pl. twitter, facebook, google maps, bing maps, stb.) integrálása az alkalmazásba. Authentikációs szolgáltatás (Live ID, Google Account) is lehet. [7-15]
  • egyszerű REST API, SDK használat nélkül, egyszerű API kulcs alapú authentikáció 7
  • SDK-val / REST API-val, authentikációt (pl. OAuth) végrehajtva 12
  • felhasználói authentikáció külső authentikációs szolgáltatás használatával 12
  • REST API esetén ASP.NET Web API klienskönyvtár használata +3
 • unit tesztek készítése (minimum 10 függvényhez)   [7]
 • pesszimista konkurenciakezelés (lock-olás adatbázisban). Bemutatáskor szemléltetés egy konkurenciahelyzet összekattintásával.  [15]
 • optimista konkurenciakezelés ütközésfeloldással, azaz a felhasználó választhassa ki, hogy ütközés esetén a 3 adatverzióból (eredeti, általa készített, más által készített) melyik kerüljön be az adatbázisba. Bemutatáskor szemléltetés egy konkurenciahelyzet összekattintásával. [10]
 • Object mapper (pl. AutoMapper) használata DTO-k létrehozására [5]
 • Dependency Injection (pl. Ninject) alkalmazása [7-12]
  • Repository minta alkalmazása az adatelérésnél, a konkrét repository inicializálása Dependency Injection-nel [+5]

Kiegészítő, kapcsolódó technológiák alkalmazása

 • Rx Framework használata [7-12]
  • néhány alap Rx operátor használata 7
  • két külső adatforrás integrálása 10
  • ReactiveUI használata 12
 • F# modul készítése és meghívása. Legalább kettő legyen benne ezek közül: pattern matching, magasabb rendű függvény, F# natív típusok (discrimanted union, record, stb.), functional pipeline, units of measure [7]
 • F# data type provider alkalmazása bizonyos adatbázis entitások eléréshez (a többit EF-ön keresztül) vagy külső szolgáltatások eléréshez [10]
 • külső osztálykönyvtár használata (a külső komponensért további pontszám nem adható). Nem számít ide a projekt generálásakor bekerülő, illetve a Microsoft által készített NuGet csomagok (pl. Entity Framework)  [7]
 • SketchFlow terv Blend for Visual Studio 2013-mal [7-12]
  • egy bonyolult felülethez 7
  • legalább 3 felülethez (screen), navigációs kapcsolatokkal (navigation connection) 12
 • saját Blend WPF behavior 7