Közös tárgyak

A mesterszak elvégzése után a tudományos ismeretek bővítésére, a tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzésben (PhD) van lehetőség.  Ezek a képzések doktori iskolákhoz kötődnek. A tanszék három doktori iskola munkájában vesz aktívan részt.

Kulcsgondolatok:  kutatás, innováció, tehetséggondozás, elitképzés, akadémiai életpálya indítása.


Kapcsolódó tárgyak