Felelős oktató

Tevesz Gábor Dr. fényképe
Tevesz Gábor Dr.
Címzetes egyetemi tanár
Q.B216.
+36 (1) 463-2881

Számítógépalapú rendszerek főspecializáció

A számítógép-alapú rendszerek szakterülete robbanásszerű fejlődésen megy keresztül az utóbbi évtizedekben. Ehhez az általános célú számítógépek (ilyen például a személyi számítógép) fejlődése mellett a beágyazott rendszerek széleskörű elterjedése is hozzájárult. Beágyazott rendszereknek azokat a számítógépes alkalmazói rendszereket nevezzük, amelyek autonóm működésűek, és befogadó fizikaitechnológiai környezetükkel intenzív információs kapcsolatban állnak. Egy ilyen rendszer, szemben az általános célú számítógépekkel, általában csak néhány, előre meghatározott feladatot lát el, és gyakran tartalmaz feladat-specifikus mechanikus és elektronikus részegységeket. Gyors elterjedésük a mikroelektronikai technológia, és az informatikai rendszerek nagyarányú fejlődésének köszönhető. Jellemző példa az autóipar, itt a fejlesztések mintegy 90%-a a beágyazott számítástechnikával (motorvezérlő, ) kapcsolatos, de ABS ide sorolható a mobiltelefon, a legtöbb háztartási eszköz (kenyérsütő, mosógép, mikrohullámú sütő), orvosi műszer (vérnyomásmérő, diagnosztikai eszközök) és számítógépes periféria (szkenner, nyomtató, billentyűzet) is. Tervezésükhöz, alkalmazásukhoz, üzemeltetésükhöz értő, kvalifikált szakemberekre az ipar igénye egyre nagyobb. Az elvárások velük szemben igen magasak mind a szakterület szerteágazósága, mind az elméleti ismeretek dinamikus fejlődése és folytonos megújulása miatt. A szakterület hidat alkot az ipari hardver és szoftver technológiák között, irányt mutat a korszerű irányítástechnikai kutatások felé.

A specializációhoz tartozó szakmai tárgyaid a képzés félévei szerint az alábbiak (mintatanterv szerint):

1. félév:

Az alábbi elméleti tantárgy kötelező számodra:

Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek (A1 tantárgy)

Az Önálló laboratórium 1. tantárgy keretében megkezdheted az érdeklődési körödnek megfelelő téma gyakorlati kidolgozását.

2. félév:

Az alábbi elméleti tantárgy kötelező számodra:

Robotirányítás rendszertechnikája (A2 tantárgy)

Az első félévben tanultak alkalmazását a gyakorlatban a Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek laboratórium tárgy keretében elvégzett mérések segítik. (A1 labor)

Az előző félévben elkezdett egyéni munkád folytatása Önálló laboratórium 2.

3. félév:

Az alábbi elméleti tantárgy kötelező számodra:

Beágyazott operációs rendszerek (B tantárgy)

Az általunk ajánlott kötelezően választható tantárgy:

Alkalmazásfejlesztés (C tantárgy)

Robotirányítás rendszertechnikája laboratórium keretében elméleti tanulmányaidat tovább kamatoztathatod a gyakorlatban. (A2 laboratórium)

Ebben a félévben kezdheted el MSc-s tanulmányaid legfontosabb elemét, a Diplomatervezést.

4. félév:

Ennek a félévnek a végére az előző négy szemeszter munkáját egy Diplomaterv formájában kell összegezned, amelyben az eddig elsajátított szerteágazó ismeretanyagot a gyakorlatban alkalmazva, dokumentálva foglalod össze.


Kapcsolódó tárgyak