A specializáció tantárgyai

A differenciált szakmai ismeretek elsajátításához az 5. félévtől specializációt és azon belül ágazatot kell választanod. Minden specializációhoz 3 elméleti tárgy tartozik, melyeket valamennyi, az adott specializációhoz tartozó hallgatónak el kell sajátítania. A három közös tárgyon kívül minden ágazathoz 1-1 elméleti tárgy is tartozik. Az ágazatok közötti további különbségek a Témalaboratórium, a Szakirány laboratórium és az Önálló laboratórium tárgyakban, majd a 7. félévben a Szakdolgozatban jelennek meg. Utóbbiakhoz a saját ágazatodat gondozó tanszék kínálatából kell témát választanod. A villamosmérnöki szak hallgatói számára meghirdetett Szabadon választható tárgyak kínálatából – a szakirányodtól és az ágazatodtól függetlenül - tetszésed szerint választhatsz.

5. félév:

Specializáció elméleti tárgyak (ezek mindegyikét meg kell hallgatnod):

A Számítógép-alapú rendszerek ágazatot választó hallgatók számára:

6. félév:

6. félév utáni nyáron:

7. félév:

Előtanulmányi rend

A specializáció megkezdéséhez szükséges feltételeket részletesebben a Szakirány- és Ágazatválasztási Szabályzat tartalmazza, ezt a Kar honlapján megtalálhatod.