Az ágazat tantárgyai

A differenciált szakmai ismeretek elsajátításához az 5. félévtől specializációt és azon belül ágazatot kell választanod. Minden specializációhoz a specializációt oktató tanszékek 2-2 elméleti tárgyat, ill. 1-1 ágazati laboratóriumot hirdetnek meg. A specializáció tárgyai közül az ágazat számára kijelölt főtárgy és az ágazati laboratórium elvégzése kötelező. Ezeken felül a specializáció tárgykínálatából még két tárgyat kell elvégzeni az ágazat ajánlása, ill. a hallgatói preferenciák szerint. Az ágazatok közötti további különbségek az ún. projekt tárgyakban (Önálló laboratórium, Szakdolgozat) jelennek meg. A projekttárgyakhoz a saját ágazatodat gondozó tanszék kínálatából kell témát választanod. A villamosmérnöki szak hallgatói számára meghirdetett Szabadon választható tárgyak kínálatából – a specializációdtól és az ágazatodtól függetlenül - tetszésed szerint választhatsz.

5. félév:

Specializáció elméleti tárgyak:

6. félév:

Ágazati laboratórium:
 

6. félév utáni nyáron:

7. félév:

Előtanulmányi rend

A specializáció megkezdéséhez szükséges feltételeket részletesebben a Specializáció- és Ágazatválasztási Szabályzat tartalmazza, ezt a Kar honlapján megtalálhatod.