A szakirány tantárgyai

A differenciált szakmai ismeretek elsajátításához a 6. félévtől szakirányt és azon belül ágazatot kell választanod. Minden szakirányhoz 3-3 elméleti tárgy tartozik, melyeket valamennyi, az adott szakirányhoz tartozó hallgatónak el kell sajátítania. Az ágazatok közötti különbségek a Szakirány laboratórium és az Önálló laboratórium tárgyakban, majd a 7. félévben a Szakdolgozatban jelennek meg. Utóbbiakhoz a saját ágazatodat gondozó tanszék kínálatából kell témát választanod. A villamosmérnöki szak hallgatói számára meghirdetett Szabadon választható tárgyak kínálatából – a szakirányodtól és az ágazatodtól függetlenül - tetszésed szerint választhatsz.

6. félév:

Szakirány elméleti tárgyak (ezek mindegyikét meg kell hallgatnod):

A Számítógép-alapú rendszerek ágazatot választó hallgatók számára:

6. félév utáni nyáron:

7. félév:

Előtanulmányi rend

A szakirány megkezdéséhez szükséges feltételeket részletesebben a Szakirány- és Ágazatválasztási Szabályzat tartalmazza, ezt a Kar honlapján megtalálhatod.