A specializáció tárgyai

 1. félév

Szoftverfejlesztési módszerek és paradigmák (BMEVIAUMA00)

A tárgy keretében a hallgatók megismerik a szoftverfejlesztési módszertanokat, azok alkalmazási lehetőségeit és feltételeit, a tervezési és fejlesztés módszerek által igényelt és előnyben részesített gyakorlatokat és eszközöket. Cél, hogy a tárgy elvégzésével a hallgatók jártasak legyenek a szoftverrendszerekkel kapcsolatos gyakori architekturális kérdések kezelésében és a követendő módszerek és megoldások területén is.

Elosztott rendszerek és szakterületi modellezés (BMEVIAUMA01)

A tárgy során a hallgatók megismerik a komponens alapú technológiákat, a middleware szolgáltatások kialakításának és használatának lépéseit, jártasak legyenek az elosztott rendszerek területén az asszinkronitás, megbízhatóság, biztonság, teljesítménymetrikák, skálázhatóság, elosztott állapotkezelés valamint monitorozás területeken.

További cél, hogy a hallgatók ismerjék a szakterületi nyelvek bevezetésével kapcsolatos döntést támogató kérdéseket, a nyelvek kialakítása során vizsgálandó szempontokat, a követendő lépéseket, a szakterületi nyelvek bevezetéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint a nyelvek karbantartásának kérdéseit. A tárgy elvégzésével a hallgatók átlátják és alkalmazni tudják a modellfeldolgozás eltérő lehetőségeit szoftvermodellek feldolgozására és különböző szoftvertermékek (forráskód, konfigurációs fájl, egyéb) generálására.

Szolgáltatásorientált rendszerintegráció (BMEVIIIMA04) 

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az alapjait azoknak az eljárásoknak, módszereknek, szabványoknak és felületeknek, amelyek arra szolgálnak, hogy különféle, eltérő funkciójú és technológiájú komponensek egységes, komplex informatikai rendszerré legyenek összekapcsolhatók.  A hallgatók ismerni fogják azokat a nyílt szabványokat és különféle eljárásokat, melyek könnyen kezelhető informatikai rendszerek kialakítását teszik lehetővé, valamint átlátják az összetett, szolgáltatás alapú rendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat.

 2. félév

Üzleti intelligencia (BMEVIAUMA02)

A tárgy keretében a hallgatók olyan versenyképes tudásra tegyenek szert, melyre folyamatos igény van az ipar részéről: modern adattárház építése, üzleti intelligencia rendszer tervezése, adattovábbítás, riportok, jelentések készítése, grafikonok, dashboardok (vezérlőpultok) fejlesztése, adatvizualizáció, adatok földrajzi elemzése és megjelenítése, KPI-k feltárása és alkalmazása, illetve churn és csalásdetektálás.

Szoftver és rendszerellenőrzés (BMEVIMIMA01) 

A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat a teljes szoftver- és rendszerfejlesztési életciklus során alkalmazható különböző ellenőrzési technikákkal. Ilyen ellenőrzési technikákra manapság már nem csak a kritikus rendszerek esetén van szükség (ahol ezek alkalmazását legtöbbször szabvány írja elő), hanem minden alkalmazás esetén elvárás, hogy jó minőségű rendszert fejlesszünk.

Elosztott rendszerek laboratórium (BMEVIAUMA03)

A tárgy célja az Elosztott rendszerek és szakterületi modellezés valamint a Szoftverfejlesztési módszerek és paradigmák tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

 3. félév

Üzleti intelligencia laboratórium (BMEVIAUMB00)

A tárgy célja az Üzleti intelligencia és Szolgáltatásorientált rendszerintegráció tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.