Alkalmazott Informatika szakirány

MSc szak mérnök informatikus hallgatók számára
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Szakirány felelős oktató: Dr. Charaf Hassan, docens

Az Alkalmazott informatika (Applied Computer Science) szakirány alapvető célja, hogy gondosan felépített, rendszerezett és széles körben hasznosítható ismeretanyagot biztosítson a jelen és a jövő informatikai rendszereinek kutatásához, tervezéséhez és fejlesztéséhez. A szakirány tárgyainak keretében a hallgatók megismerkednek az élenjáró nemzetközi iskolák képviselte korszerű szoftvertechnikákkal, -eszközökkel, -architektúrákkal, tervezési mintákkal és szabványos interfészekkel, amelyek napjaink információs rendszereinek tervezéséhez, megvalósításához és dokumentálásához szükségesek. A szakirány tematikája a komponens- és szolgáltatásalapú szoftverrendszerek analízisén és szintézisén, az operációs rendszerek közvetlen támogatását feltételező megvalósítási technikákon, heterogén platformok rendszerintegrációs elvein túlmenően kiemelt hangsúlyt helyez a rendszerintegráció, az interoperabilítás, a szakterület-specifikus nyelvek, a modellfeldolgozás és a modellalapú szoftverfejlesztés kérdéseire.

A megszerezhető kompetenciák

A mindenkori korszerűszoftverfejlesztési elvek, módszerek és technikák, platformfüggetlen és heterogén platformok rendszerintegrációs elvei tekintetében a „Szoftverfejlesztés”, az adatbázisok szerver oldali programozása, kliens oldali adathozzáférési technikák és alkalmazásfejlesztések, adatvezérelt alkalmazások, többrétegű adatkezelési technikák alkalmazása, multimodális felhasználói felületek tekintetében az „Adatkezelési és megjelenítési technikák” tanszéki kompetenciáját jeleníti meg. Az egyes tárgyak a következő témakörökkel foglalkoznak:

  • Elosztott rendszerek (az elosztott rendszerek követelményeit kielégítő komponensalapú tervezés, perzisztencia/konkurrencia kezelés, többrétegű szoftverarchitektúrák, kliens/szerver elrendezések, skálázhatóság, az alkalmazások közötti kommunikáció funkciói és módszerei, osztott memóriakezelés, kód újrafelhasználhatósága, objektummegosztás és -beágyazás).
  • Szoftverfejlesztés mobil eszközökre (szoftverfejlesztési technikák erőforrásban korlátozott eszközökre, mobil operációs rendszerek analízise, multimédiatartalom kezelése, kommunikációs és biztonsági aspektusok).
  • Szolgáltatásorientált rendszerek (szolgáltatásorientált architektúra, teljesítményelemzési és teljesítményhangolási módszerek, üzletifolyamat-orientált rendszerek megvalósítási kérdései).
  • Integrált információs rendszerek (vállalati információs rendszerek architektúrái, nagyteljesítményű és hibatűrő rendszerek, a rendszerintegráció elvei adatbázis-, web- és alkalmazásszerver és megjelenítési szinteken, üzenet sorok, workflowkezelő rendszerek, adatbázisok szerepe a rendszerintegrációban).
  • Modellalapú szoftverfejlesztés (vizuális szakterület-specifikus nyelvek gyors létrehozása, a nyelv szabályrendszereinek megadása, a megjelenítés és a dinamikus viselkedés leírása, modellfeldolgozási technikák, generatív programozás, módszertanok).

A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák

Objektumszolgáltatások és szabványosított architektúrák (JEE-Java Enterprise  Edition, .NET), üzenetsorok alkalmazása (Java Messaging Services, Java Connector Architecture). XML webszolgáltatások, Business Process Execution Language.  Middleware szolgáltatások. Információs renszerek szerkezete és alapvető tervezési mintái. Mobil telefonok szoftverarchitektúrája, szoftverfejlesztés J2ME, Symbian és Windows Mobile platformokon. A szoftverprojekt-menedzsment alapjai, életcikluskövető és -kezelő módsztanok (RUP, Extreme programing, MSF,  MIC – model integrated computing).