Mobilszoftver-fejlesztés mellékspecializáció 

MSc szak mérnök informatikus hallgatók számára
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Specializáció felelős oktató

Forstner Bertalan Dr.

Dr. Forstner Bertalan
egyetemi docens

 

Az elmúlt évek egyik legdinamikusabban fejlődő informatikai irányzata a mobilszoftver-fejlesztés. A készülékeladások arányainak változása miatt a mobil operációs rendszerek már nemcsak az okostelefonok előretörésével kapcsolatban, hanem a tablet számítógépeknek a hordozható számítógépekkel összevetett terjedését tekintve is piacvezető szerepre törnek. A különböző mobilszoftver-platformok a technológia, a készülékek, illetve a felhasználási körülmények miatt közel azonos kihívásokra adnak szoftvermérnöki választ.

A mellékspecializáció célja, hogy a hallgatókat megismertesse az általános mobilszoftverek tervezési és fejlesztési szempontjaival, a kurrens és jellemző technológiákkal, illetve a technológiából adódó kihívásokkal és a gyakorlatban leginkább bevált megoldásokkal. A hordozható számítástechnikából adódó kommunikációs, adatkezelési, adatbeviteli és adatmegjelenítési kihívások azonosítása után az aktuális és a közeljövőben várható megoldások vizsgálata és alkalmazása történik. A kurzusok alatt a hallgatók megismerik a hardver által jelentett korlátozásokra adott szoftveres válaszokat. Alapvető áttekintést és gyakorlatot szereznek a legfontosabb, illetve legelterjedtebb mobilplatformokra történő fejlesztésről. Hangsúlyt kap a különböző megközelítéssel történő multiplatform alkalmazások kialakítása, illetve a webes technológiákra épülő mobil szoftverek készítése. A mobil alkalmazásokra jellemző, hogy a felhasználói élmény meghatározó eleme az elkészült termék értékének, ezért a hallgatók külön előadások keretében foglalkoznak szoftverergonómiai kérdésekkel, valamint a felület igényes megvalósításának technológiájával. A laboratóriumi foglalkozások célja, hogy a hallgatók ipari minőségű gyakorlatot szerezzenek a különböző platformokra készített mobil projektek tervezésében, magas színvonalú megvalósításában, a tesztelés módszerességében, és így hosszútávon karbantartható szoftver termékeket legyenek képesek előállítani.

 

 

 A megszerezhető kompetenciák és készségek

A mellékszakirány keretében olyan mérnököt képzünk, aki átlátja a mobilplatformokat és képes a kitűzött cél alapján a szoftverprojektnek megfelelő technológia kiválasztására, valamint a kiválasztott platformra vagy platformokra tud mobilalkalmazásokat körültekintően megtervezni és megvalósítani, valamint a mobil piacterekre bevezetni.  Az egyes tárgyak a következő témakörökkel foglalkoznak:

  • Mobilszoftver-platformok

    A tárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a tipikus, mobilszoftvert alkalmazó rendszereket, és a szoftverek kialakításához szükséges, legelterjedtebb megközelítéseket és platformokat. Részletesen bemutatja az elterjedt platformokat és tervezési elveiket (Android, iOS, crossplatform megoldások, mint Xamarin, React Native, Flutter). Kitér a platformok közös elveire, és rámutat azok szükségességére.  

  • Mobilszoftver-rendszerek fejlesztése: A tantárgy célja a mobilszoftver-tervezés és fejlesztés általánosan érvényes irányelveinek bemutatása, valamint mérnöki szemlélet kialakítása a területen. A témakört tipikus piaci projektek kapcsán, azok legjobb gyakorlatait és gyakori buktatóit elemezve vizsgáljuk. A specifikációs kérdésktől a kommunikációs protokollok és megoldások legjobb gyakorlatain át a tesztelésig, kódgenerálásig minden olyan témakört részletesen veszünk, ami ma egy piacra lépő profi mobilszoftver-fejlesztőtől elvárt. Emellett a tárgy olyan, a mobilfejlesztés során alkalmazandó tudást mutat be, amely többek között az ergonómia, monetizáció, analízis, illetve felhasználói befogadás kérdésköreit érinti.
  • Mobilszoftver-laboratórium: A laboratórium célja a Mobilszoftver-platformok, illetve Mobilszoftver-fejlesztés tárgyakon tanultak személyes kipróbálása és alkalmazása. A vezetett méréseken hét fő témakört körüljárva készülnek önálló alkalmazás-prototípusok.
 

A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb módszertanok és technológiák

Szoftverfejlesztési paradigmák; Android programozás; iOS programozás; Xamarin, React Native, multiplatform mobil alkalmazások fejlesztése; agilis módszertanok; tesztvezérelt tervezési és fejlesztési elvek, valamint módszerek; middleware szolgáltatások; elosztott rendszerek; asszinkronitás; megbízhatóság; biztonság; teljesítménymetrikák; skálázhatóság; kommunikációs protokoll tervezése és megvalósítása; backend-as-a-service; REST szolgáltatások; tervek ellenőrzése; forráskód ellenőrzése; tesztelési szintek és módszerek; teszt automatizálás; A/B tesztelés; dokumentálás; monetizáció; piactérre lépés; Távoli crash reportolás; Analitikai szolgáltatások integrációja és értelmezése