A specializáció tárgyai

 

Modellalapú szoftverfejlesztés (A tantárgy) (BMEVIAUMA22)

A tantárgy fókuszában a jól konfigurálható, egy egész termékcsalád, vagy szakterület támogatására szoftver keretrendszerek készítése áll. A rugalmasság kulcsa a feladathoz szorosan illeszthető magas absztrakciós szintű leírások és a szakterületi specializáció. Szöveges nyelvek tervezése és feldolgozása, compilerek, vizuális nyelvek készítése, metamodellezés és szakterületi modellezés. A low-code, no code megközelítések. Modellfeldolgozás, kódgenerálás, gráftranszformáció bemutatása.

Üzleti intelligencia (A tantárgy) (BMEVIAUMA24)

A cél olyan versenyképes tudás megszerzése, melyre folyamatos igény van az ipar részéről: modern adattárház építése, üzleti intelligencia rendszer tervezése, adattovábbítás, riportok, jelentések készítése, grafikonok, dashboardok (vezérlőpultok) fejlesztése, adatvizualizáció, adatok földrajzi elemzése és megjelenítése, KPI-k feltárása és alkalmazása, illetve anomáliák detektálása.

Szoftverfejlesztés az iparban (B tantárgy) (BMEVIAUMB10)

A tantárgy integrálja a szoftverfejlesztés technikai aspektusait az üzleti megközelítésekkel. Bemutatja a szoftverprojektekhez kapcsolódó menedzsment módszereket és eszközöket, üzleti folyamatokat. Rálátást ad a szoftveripar működésére, a szoftver projektek szervezési és menedzselési kérdéseire, a szoftver cégek működtetésére, valamint a szoftveres szerepkörök részleteire, mint amilyen a szoftver architekt és a termékmenedzser.

Skálázható szoftverek (C tantárgy) (BMEVIAUMB11)

A cél a horizontálisan skálázható szoftverfejlesztés kihívásainak, tervezési megközelítéseinek, telepítési megoldásainak, architektúrális döntéseinek megismerése. A hangsúly az architektúrális minták, skálázható szoftverek készítésére helyeződik: mikroszolgáltatások, serverless megoldások. Gyakorlati tudást ad a futtatási környezetek, fejlesztési, telepítési megoldások és folyamatok alkalmazásában: konténer és orkesztrátor technológiák, DevOps folyamatok, valamint a felhő szolgáltatások (pl. Microsoft Azure) palettájának megismerésében (PaaS, SaaS, FaaS, tárolási technológiák, azonosítás).

Modellalapú szoftverfejlesztés labor (BMEVIAUMA23)

A hallgatók a gyakorlatban is kipróbálhatják, milyen egy szakerületi nyelvet és egy arra épülő keretrendszert felépíteni. A szakterület elemeinek modellezése metamodell segítségével. Szöveges nyelv, a szakterülethez illeszkedő kódszerkesztő és compiler készítés. A modellek hatékony feldolgozása gráftranszformáció segítségével, kódgenerálás. Külső alkalmazások illesztése a szakterülethez szöveges és grafikus felületen.

Üzleti intelligencia labor (BMEVIAUMB09)

Az Üzleti intelligencia tárgyakban ismertetett területek gyakorlati elsajátítása:

  • Open Source BI eszközök használata, adatbetöltés, reporting 
  • MSSQL alapú üzleti intelligencia megoldás fejlesztése, PowerBI a gyakorlatban
  • Adatelemzés, statisztikai és adatbányászati eszközök használata 

A projektfeladat témája: Saját BI megoldás fejlesztése: adatforrás(ok) bekötése, ETL folyamatok építése, reportok és döntéselőkészítő KPI-k megjelenítése és számítása.


A főspecializáción tanult ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok megszerzése egy szűkebb, egyéni érdeklődésnek megfelelő területen az Önálló laboratórium, majd ennek folytatásaként a Diplomatervezés tárgyak célja. Célunk, hogy a hallgató erről a szűkebb szakterületről alapos ismereteket, piaci értéket jelentő kompetenciákat szerezzen.


Önállólabor- és diplomatervtémákat meghirdetnek tanszéki munkatársaink, ipari partnereink, valamint a hallgatók dolgozhatnak egy saját maguk által hozott témán is. Valamennyi ipari témát tanszéki konzulens is támogat. A szakmailag kiemelkedően teljesítő hallgatók a partner cégnél megszerezhetik első munkahelyüket. Amennyiben a hallgató célja a tudományos ismereteinek további elmélyítése, akkor a BME VIK doktori iskolái és Tanszék oktatási keretei között lehetősége van PhD fokozatának megszerzésére is.