A szakirány tárgyai

1. félév

Elosztott rendszerek
A tantárgy alapvetően azokat a korszerű szoftverfejlesztési elveket tárgyalja, amelyek ismerete egy elosztott informatikai rendszer megtervezéséhez és megvalósításához szükséges. A tananyag hangsúlyosan tárgyalja a komponensalapú szoftverfejlesztés alapvetését, valamint a komponensek jelentőségét, tulajdonságait és szerepét elosztott rendszerstruktúrák esetén. Nagy hangsúlyt fektetünk a rendszer skálázhatóság fogalmának és konzekvenciáinak bemutatására, az objektumok és erőforrások megosztásra illetve duplikálásra, valamint a komponensek alapszolgáltatásaira.

Mobilszoftverek
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a mobil eszközökre történő szoftverfejlesztés különféle aspektusaival. Főleg olyan problémákkal foglalkozunk, amelyek az eszközök mobil jellegéből fakadnak, és megoldásuk erősen függ a rendelkezésre álló erőforrások és az operációs rendszer nyújtotta lehetőségektől. A tantárgy általánosított formában is foglalkozik az erőforrásban korlátozott eszközökre való fejlesztés kérdéseivel, különböző technikákat és tervezési mintákat ismertet a mobilszoftverek fejlesztéséhez. Bemutatásra kerül a mobilszoftverek és a háttérrendszerek kapcsolata, a kapcsolat jellege és a kapcsolat mentén megvalósuló funkciók köre, valamint a mobil-alkalmazások szerepe vállalati környezetben.

Modellvezérelt paradigmák
A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a modellvezérelt architektúra alapelveit, a legújabb modellezési módszereket és a modellalapú fejlesztés legfontosabb technikáit. A kérdéskör természeténél fogva tárgyalásra kerül a szoftverfejlesztés legmodernebb elvi és gyakorlati eszközkészlete, így a szakterület-specifikus modellezés, generatív technikák, modellvezérelt architektúra, metamodellezés és modellfeldolgozás. A téma tárgyalása szimultán módon a gyakorlati, iparban is alkalmazható területekre koncentrál és azok elméleti hátterét is mélységében mutatja be.

2. félév

Szolgáltatásorientált rendszerek
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szolgáltatásorientált szoftverfejlesztés különféle aspektusaival. Elsősorban olyan problémák kerülnek tárgyalásra, amelyek lazán csatolt rendszerek megvalósítására irányulnak. A SOA (szolgáltatásorientált architektúra) paradigma folyamatosan új kihívások elé állítja az informatikusokat és szervezőket. A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a SOA felépítésével és a hozzá kapcsolódó szervezési, technikai irányelvekkel, megoldásokkal. Az előadások érintik a terület üzleti, integrációs kihívásait, kiemelten tárgyalják a SOA alapú folyamatmenedzsment megoldásokat, továbbá kitérnek az üzemeltetés és felügyelet kérdéseire is. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására korszerű fejlesztőeszközök környezetében.

Integrált információs rendszerek
A tárgy átfogóan, rendszerszemléletben tárgyalja a vállalati információs rendszerek architektúráját és alapvető építő elemeit, és azok összekapcsolásának módszereit. A tananyag tartalmazza a sokfelhasználós, multiplatformos informatikai rendszerek működésének problémáit, a különböző szintű integrációs technikákat, valamint az integrált információs rendszerek megvalósításához és működtetéséhez szükséges megoldásokat. Nagy hangsúlyt fektetünk a rendszer teljesítményére, skálázhatóságára és megbízhatóságára. A bemutatásra kerülő megoldásokat esettanulmányokkal illusztráljuk.

Elosztott rendszerek és mobilszoftverek laboratórium
A tantárgy célja a szakirány 1. szemeszterében hallgatott „Elosztott rendszerek” valamint „Mobilszoftverek” tantárgyak ismeretanyagának fejlesztésorientált, alapvetően önálló munkára építő elmélyítése, foglalkozásonként egy-egy nagyobb lélegzetű „projekt” csoportmunka keretében történő megvalósítása, részletes specifikáció és előre kiadott segédanyagok alapján.

3. félév

Szolgáltatásorientált rendszerek és modellvezérelt paradigmák laboratórium
A tantárgy célja a szakirány 2. szemeszterében hallgatott „Szolgáltatásorientált rendszerek” és „Modellvezérelt paradigmák” tantárgyak ismeretanyagának fejlesztésorientált, alapvetően önálló munkára építő elmélyítése, foglalkozásonként egy-egy nagyobb lélegzetű „projekt” csoportmunka keretében történő megvalósítása, részletes specifikáció és előre kiadott segédanyagok alapján.