Az alkalmazott elektronika mellékspecializáción, a villamosmérnök MSc képzés által előírt kötelező, a specializációhoz tartozó szakmai tárgyak féléves bontásban a következők:

1. félév:

Tápegység topológiák és alkalmazások: Az első félév során a hallgatók a tápegységek felépítésével, alapvető elemeivel és működésükkel ismerkednek meg változatos ipari alkalmazási példákon keresztül.

NYÁKNYÁK

2. félév:

A második félévben a már ismert tápegységek irányítástechnikai, folyamatirányítási és tervezési kérdéseivel foglalkozunk konkrét példán bemutatva a tervezés egyes lépéseit az Elektronikus átalakítók irányítása és Készüléktervezés tárgyak keretein belül.

szkópcontrol

 

3. félév:

A harmadik félévben a megszerzett ismeretanyagot mélyítjük tovább gyakorlati szempontok alapján az Alkalmazott elektronika laboratórium keretein belül. A mérések során a hallgatók számot adhatnak mérnöki tervezési ismereteikről.

labor