Mikrokontroller alapú rendszerek c. tárgyhoz tartozó hír


Tevesz Gábor Dr. fényképe

MAR vizsgaidőpontok

Tevesz Gábor Dr., 2021. november 16.

Értesítem a Mikrokontroller alapú rendszerek c. tantárgy hallgatóit, hogy a tantárgy vizsgaidőpontjai a következők:

  1. 2021. december 13. (H) 8h15-10h, (elővizsga) - IB026 - max. 50 fő
  2. 2021. december 20. (H) 8h15-10h - IB026 - max. 50 fő
  3. 2022. január 04. (K) 8h15-10h - QBF08 és QBF09 - max. 50 fő
  4. 2022. január 17. (H) 8h15-10h - QBF08 és QBF09 - max. 50 fő


Az elővizsgán (és valamennyi vizsgán) csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik érvényes aláírással rendelkeznek (sikeres ZH és elfogadott házi feladat). A házi feladat elővizsgáig történő kiértékelése csak abban az esetben biztosított, ha a (hibátlan) megoldás és dokumentáció a szorgalmi időszak végéig (2021.12.10. 24h) feltöltésre került a tanszéki portálra.

Valamennyi vizsga írásbeli, terveink szerint jelenléti formában lesznek megtartva. A javítást követően aznap délután kb. 14h-tól tartunk eredményhirdetést, a javítások ekkor tekinthetők meg. A pontos időpontot és helyszínt a vizsga elején közzétesszük.

A vizsgán (mindentől függetlenül) el kell érni legalább a 40 pontot. Ezt követően a vizsga pontszáma a KEREKÍTÉS(0,25*zh pont + 0,75*vizsga pont;0) képlettel kerül kiszámításra, azaz a pontszámot egész számra kerekítjük. Az elérhető pontszám 100 pont, a ponthatárok:

  • 00-39 pont: elégtelen (1)
  • 40-54 pont: elégséges (2)
  • 55-69 pont: közepes (3)
  • 70-84 pont: jó (4)
  • 85-    pont: jeles (5)


A vizsgán 6 IMSc pont szerezhető a 30 pontos feladatsor megoldásában elért pontszám 1/5-ét figyelembe véve (egész számra kerekítést követően). Vizsgán IMSc pont csak jeles eredményű vizsga elérése esetén szerezhető, a korábban megszerzett IMSc pontok ehhez adódnak hozzá.

Az vizsgára készítsenek elő íróeszközt, 1-2 üres lapot, számológépet, arcképes igazolványt. Ezeken kívül más segédeszköz (pl. mobiltelefon) nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.

A vizsgákra való felkészülés segítésére 2021.12.17. (P) 14h15-től jelenléti konzultációt tartunk a QBF13-as teremben.

Dr. Tevesz Gábor
tantárgyfelelős