Robotirányítás rendszertechnikája c. tárgyhoz tartozó hír


Tevesz Gábor Dr. fényképe

RRT ppzh és vizsgaidőpontok

Tevesz Gábor Dr., 2022. december 2.

Értesítem a Robotirányítás rendszertechnikája c. tantárgy hallgatóit, hogy a tantárgy vizsgaidőpontjai a következők:

  1. 2022. december 15. (Cs) 8h15-10h, (aláíráspótló + elővizsga) - IE007 - max. 50 fő
  2. 2022. december 22. (Cs) 8h15-10h - IE007 - max. 50 fő
  3. 2023. január 19. (Cs) 8h15-10h - IE007 - max. 50 fő
  4. 2023. január 26. (Cs) 8h15-10h - IE007 - max. 50 fő


Az elővizsgán (és valamennyi vizsgán) csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik érvényes aláírással rendelkeznek (sikeres ZH). A TVSz előírásainak megfelelően aláíráspótló vizsgán az vehet részt, aki a zárthelyit vagy a pótzárthelyit megkísérelte teljesíteni.

Valamennyi vizsga írásbeli, jelenléti formában lesznek megtartva. A javítást követően aznap délután - a résztvevők számától függően - kb. 15h-tól (december 15-én 18h-tól) tartunk eredményhirdetést, a javítások ekkor tekinthetők meg. A pontos időpontot és helyszínt a vizsga elején közzétesszük.

A vizsgán (mindentől függetlenül) el kell érni legalább a 45 pontot. Ezt követően a vizsga pontszáma a KEREKÍTÉS(0,3*zh pont + 0,7*vizsga pont + Q1 hozott pont;0) képlettel kerül kiszámításra, azaz a pontszámot egész számra kerekítjük. Az elérhető pontszám 100 pont, a ponthatárok:

  • 00-44.99 pont: elégtelen (1)
  • 45-59.99 pont: elégséges (2)
  • 60-74.99 pont: közepes (3)
  • 75-89.99 pont: jó (4)
  • 90-         pont: jeles (5)


Az vizsgára hozzanak íróeszközt, 1-2 üres lapot, számológépet, arcképes igazolványt. Ezeken kívül más segédeszköz (pl. mobiltelefon) nem használható, tiltott segédeszköz vagy kommunikáció használata a TVSz-ben előírt következményeket vonja maga után.

A vizsgákra való felkészülés segítésére 2022.12.14. (Sze) 16h15-től jelenléti konzultációt tartunk az IB025-ös teremben.

Dr. Tevesz Gábor
tantárgyfelelős