Rektori kitüntetések a tanszék munkatársainak

A 2013. május 25-i ünnepélyes nyilvános Szenátus ülésen a tanszék több munkatársa vehetett át kitüntetést a Rektor Úrtól.

Tevesz Gábor kollégánk, a Kar oktatási dékánhelyettese, Egyetemünk érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként "Az Egyetemi Ifjúságért" ("Pro Juventute Universitatis") kitüntetést vehetett át a Rektor Úrtól.

Tevesz Gábor oklevél

Völgyiné Ari kolléganőnk az Egyetem fejlődésének elősegítése érdekében nyújtott teljesítményéért, több éves egyetemi szolgálatának elismeréséül "Sztoczek József" Emlékérmet vehetett át a Rektor Úrtól.

 Völgyiné Ari oklevél

Pár nappal korábban Hetthéssy Jenő, Gál Tibor, Kárpáti Attila és Iváncsy Szabolcs kollégánkat a Dékán Úr címzetes egyetemi tanárrá, illetve címzetes egyetemi docenssé nevezte ki.

Hetthéssy Jenő kinevezése