Beágyazott szoftver fejlesztés oktatása

Csoportunk a fejlesztési projektek mellett jelentős részt vállal a tanszék oktatásában is. Elsősorban a Villamos kar BSc és MSc szakirányaiban nagy a szerepünk. A fejlesztési projektekben szerzett szakmai tapasztalatunkat igyekszünk megosztani a hallgatókkal, hogy az egyetemről kikerülve használható szakmai tudással rendelkezzenek.

μC/OS-II

A szakirány tárgyainkban a hallgatók megismerhetik ennek az egyszerű beágyazott operációs rendszernek a használatát.

Mikrokontroller alapú rendszerek: Idő- és eseményvezérelt rendszerek legfontosabb tulajdonságai, szinkronizációs elvek, vezérlési szerkezetek. Ütemezés, taszkkezelés, kontextusváltás. Taszkok szinkronizációja: kritikus szakasz, szemaforok, mutexek és üzenetek kezelése, prioritási kérdések. A μC/OS-II operációs rendszer főbb jellemzői.

Mikrokontroller laboratórium: A mérést végző hallgatók megismerkednek μC/OS-II operációs rendszer alkalmazásával. Többtaszkos, valósidejű feladatok megoldásán keresztül sajátítják el az idő- és eseményvezérelt rendszerek legfontosabb tulajdonságait, szinkronizációs elveit.

Linux

Választható tárgyak keretében a Linux operációs rendszer használatának különböző aspektusait oktatjuk a hallgatóknak. Emellett szakirány tárgyaink átfogó képet adnak a rendszer összeállításáról, alkalmazás és meghajtó modul fejlesztéséről.

Linux alapú hálózatok: A tárgy célja a Linux operációs rendszernek rendszeradminisztrátor szintű megismertetése a hallgatókkal. A tárgy révén a Linux rendszer előzetes ismerete nélkül a hallgatók eljuthatnak egy Linux szerver és hozzátartozó kis hálózat üzemeltetésének képességéig.

Linux programozás: A tárgy célja a Linux platform, mint fejlesztési környezet megismertetése a hallgatókkal. Bemutatja a Linux környezet sajátosságait, a fejlesztés, hibakeresés lehetőségeit. A hallgatók az órák során elsajátíthatják a programok közötti kommunikáció megvalósítását, a többszálú programozást, az I/O vezérlést, kernel modulok készítését, és a Qt programok fejlesztését.

Kiindulási alapot kívánunk nyújtani azoknak, akik Linux platformon tervezik szerver programok, desktop alkalmazások vagy beágyazott rendszerek fejlesztését.

Mobil Linux alkalmazások: A tárgy célja a Linux alapú mobil eszköz, mint fejlesztési platform bemutatása. A hallgatók a tárgy keretében megismerkedhetnek a mobil eszközökben használt Linux rendszerekkel, betekintést nyerhetnek azok felépítésébe. Ezt követően a gyakorlatban elsajátíthatják alkalmazások fejlesztését az egyik ilyen platformra (Maemo/Meego).

Mikrokontroller laboratórium: Az egyik mérés keretében a hallgatók egy egyéni Linux rendszer összeállításának folyamatát és telepítését egy ARM mikrokontrollerre. Ezt követően kipróbálhatják a keresztfordítást és a fejlesztést a beágyazott eszközre.

Valósidejű rendszerek: A tantárgy célkitűzése bemutatni azokat a platformokat, technikákat és eszközöket, amelyek szükségesek a valósidejű követelményeknek megfelelő rendszerek alkalmazás és rendszer szintű szoftverének megírására és futtatására. A tantárgy középpontjában a hardvertervezés során létrehozott eszközök szoftverrendszerének kialakítása áll. A beágyazható operációs rendszerek (Linux, Windows család, QNX, stb.), és az általuk biztosított programozási-, és rendszerszolgáltatásainak bemutatását az adott rendszerek meghajtóprogram-modelljeinek részletes ismertetése, illetve a szinkronizálás és párhuzamos végrehajtás problémáinak vizsgálata követi.

                                                 
Rendszer és alkalmazástechnika labor I-II.: A Linuxos laborok során a hallgatók gyakorlatban is kipróbálhatják Linux meghajtó modulok fejlesztését, illetve a beágyazott eszközöknél gyakori webes kezelői felület elkészítését.

A Linux és Windows CE laborok során használt ARM processzoros kártya

Windows CE

Csoportunk a Microsoft beágyazott operációs rendszerében is otthon van. Hallgatóinknak a szakirány tárgyakon keresztül bemutatjuk a rendszer sajátosságait használatát, hogy a alkalmazásnak megfelelően választhassanak az alternatívákból.

Valósidejű rendszerek: Az előzőekben már ismertetett tárgy keretében a hallgatók a Windows CE rendszer használatát, az alkalmazások és meghajtó programok fejlesztését sajátíthatják el.

Rendszer és alkalmazástechnika labor I-II.: A Windows CE labor során a gyakorlatban is kipróbálható a periféria vezérlés elkészítése egy ARM kártya használatával.