Közösségi hálók mobil eszközökön

Az utóbbi évtizedekben az Internetes alkalmazások közül a közösségi hálózatok a legnépszerűbb megoldások közé tartoznak. A mobileszközök képességei lehetővé teszik, hogy azok a közösségi hálózatokat különböző módokon elérjék, illetve, hogy új, mobil alapú közösségi hálózatok alakuljanak ki. Emellett a mobil eszközökön elérhetővé váltak a különféle helymeghatározásra alkalmas technológiák (GPS, hálózat alapú helymeghatározás), melyek további lehetőség előtt nyitják meg a kapukat.

Telefonkönyv alapú közösségi hálózatok

Mobil eszközök esetén nyitott kérdés, hogy ezek a készülékek milyen módon vonhatók be hatékonyan a közösségi hálózatok működésébe. Fontos észrevenni, hogy a mobil készülékek telefonkönyvei a tulajdonosok személyes kapcsolatait tartalmazzák. Ez alapján olyan rendszerek készíthetők, ahol az ismeretségi kapcsolatok felderítése a telefonkönyvek alapján automatikusan megoldhatók.

2007-től kezdődően részt vettünk a Nokia Research Center és a Nokia Siemens Networks közösségi hálózatokkal kapcsolatos kutatási projektjében, melynek eredményeképp létrejött a Phonebookmark mobil alapú közösségi hálózat. A Phonebookmark elkészítése és működés közbeni vizsgálata több tudományos eredményhez is vezetett.

 

Modellt készítettünk mobil eszközöket támogató közösségi hálózatok leírására. A modell alapján egy hasonlóság felderítő és kezelő algoritmust adtunk, mely képes a hálózat és a telefonkönyvek közti kapcsolatok felderítésére.

További vizsgálatainkban a mobil alapú közösségi hálózatok skálázhatóságát elemeztünk. Megállapítottuk, hogy az azonosság élek száma egy kulcs mérőszám ilyen hálózatokban, hiszen meghatározza a hálózat és a mobiltelefonok között szükséges szinkronizációkat.

 

A modell és számos mérés segítségével általános matematikai módszert adunk az azonosságok számának becslésére, és bizonyítottuk a modell pontosságát.

COPI

A COPI (Context of Personal Interest) betűszó nevében is jelzi, hogy a projekt elsősorban térképszolgáltatások továbbfejlesztésére hivatott, kibővítve azt közösségi funkciókkal. Az ebben a témában létező szoftverek tulajdonságait ötvözve és újragondolva teremt egy modern keretrendszert, melynek egyaránt alapja a helyalapú szolgáltatások és a kapcsolati háló. A projekt multiplatform megoldásként az összes népszerű mobil operációs rendszerre elkészült.

 

Meet You There

Az emberek mindennapi életük során számos rutint követnek, melyek lehetnek tudatosak, vagy kevésbé azok. Minden hétköznap munkába menni vagy kéthetente szombaton meglátogatni a barátainkat tipikusan ilyen ismétlődő rutinszerű cselekvések, melyek természetesek az ember számára, azonban gépi felismerésük korántsem triviális.

A kutatás célja olyan módszerek meghatározása, melyek hatékonyan képesek azonosítani a rutinszerűen ismétlődő útvonalakat azok időbeli paramétereivel együtt, és az idő múlásával egyre pontosabb képet adnak a vizsgált felhasználók mozgási szokásairól. Ez a tudásbázis számos módon alkalmazható, melyek közül egy terület a találkozószervezés megkönnyítése optimális jövőbeli hely és idő koordináták ajánlása segítségével.

 

A mobil közösségi hálózatokon alapuló projektjeinkből és kutatásainkból két PhD munka és számos diplomaterv született, illetve több PhD kutatás van folyamatban.