Menedzselt IoT keretrendszer

A projekt célja egy menedzselt IoT keretrendszer kialakítása, amely segítségével a termelővállalatok gyorsan és költséghatékonyan tudják tevékenységüket átalakítani vagy bővíteni a negyedik generációs digitális elveknek megfelelően. A keretrendszer lehetővé teszi az ipari léptékű elosztott szenzor- és vezérlő-hálózatok kialakítását azzal, hogy biztosítja a hálózatok hosszú távú működéséhez és hatékony használatához szükséges egységes és egymással szorosan integrált szoftver komponenseket (adattovábbító gateway-ek, felügyeleti, generikus adattároló és kiértékelő valamint vizualizációs funkciók és ipari adatok megosztásának kidolgozott módszere). Kiemelt célunk, hogy a keretrendszer támogassa a szenzoros és vezérlő kommunikációs technikák diverzitását, azaz alkalmas legyen publikus és privát, vezetékes és rádiós, nagy és csekély adatforgalmú, valamint az ezeket vegyesen használó szenzorhálózatok megvalósítására is, beleértve az innovatív topológiák (mesh és ad-hoc hálózati), valamint a legújabb rádiós (LoRA és 5G mobil) technológiákhoz történő illeszkedést. A rendszer megkülönböztető jellemzője a fokozott üzem és adatbiztonság garantálása a rendszerhierarchia minden szintjén, újdonsága pedig a hatékony üzemeltethetőség, a privát és szolgáltatói környezetben való, több szakterületet lefedő alkalmazhatóság együttese. A több valós ügyfélnél kialakított mintarendszer validálja a felügyelt IoT keretrendszer képességeit, s a különböző jellegű alkalmazásokból származó gyakorlati tapasztalatok, majd azok visszacsatolása együttesen biztosítja a piacra lépés és a további implementációk sikerét. A NETvisor feladata a rendszer magas színvonalú és kiemeleten biztonságcentrikus üzemeltetését támogató komponensek fejlesztése és integrálása. A BME AUT feladata az IoT keretrendszer háttérrendszerének az adatok tárolásának elemzésének, vizualizációjának fejlesztése és integrálása. A CS-Process szerepe a rendszer validálása Ipar4.0 alkalmazások és szolgáltatások fejlesztése.

 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések felhívásra a  NETvisor Zrt., a CS-Process Mérnöki Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ManIoTeam nevű Konzorciuma által benyújtott, “Vállalati környezet menedzselt IoT keretrendszerének létrehozása” tárgyú, 2017-1.3.1-VKE-2017-00042 azonosító számú pályázata az Innovációs Testület javaslata alapján 2017.08.23-án hozott döntés értelmében 635 158 759 Ft összegű támogatást nyert.