Tudományos Diákkör (TDK)

TDK 2008 – Eredmények

Hálózattervezés, szimuláció és teljesítményvizsgálat szekció

Elnök: Dr. Molnár Sándor docens, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Titkár: Sonkoly Balázs ügyvivő szakértő, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Helyszín: IE.220

Fazekas Sándor, Stróbl András: Számítógép- hálózatok adatforgalmának nemlineáris folyamatanalízise / Nonlinear process analysis of traffic of computer networks

Konzulens: Dr. Max Gyula, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Péter Tamás

Jutalom

Mobil alkalmazások szekció

Elnök: Dr. Takács György, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar
Titkár: Tüske Zoltán doktorandusz, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Helyszín: IE.216

Berke András: Mozgásérzékelő rendszer Google Android platformon / Motion Detection System on Google Android Platform

Konzulens: Ekler Péter, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Grepton Informatikai Zrt. I. díja

Köteles Gergő, Mészégető Balázs, Szulágyi-Kovács József, Váradi Zsolt Gyula:
Egységes Mobil Keretrendszer / Common Mobile Platform

Konzulens: Csúcs Gergely, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Ekler Péter, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

III. díj

Radnóczi Gergely: Mobil technológiákra építő közösségi hálózatok anatómiája / Mobile technology based social networks anatomy

Konzulens: Forstner Bertalan, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Jutalom

Engedy István: Mobil helyalapú szolgáltatás találkozók gyors szervezéséhez / Location-based mobile service to enable quick meeting scheduling

Konzulens: Forstner Bertalan, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Jutalom

Szoftver szekció

Elnök: Dr. Pataricza András egyetemi tanár, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Titkár: Bogárdi-Mészöly Ágnes ügyvivő-szakértő mérnök, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Helyszín: IB.018

Kolumbán Sándor, Dudás Ákos:
Lépésszám optimalizálás lehetőségei és korlátai a teljesítménynövelés területén / Possibilities and limitations of complexity reduction in the domain of performance

Konzulens: Juhász Sándor, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Morgan Stanley I. díja

Országos TDK 1. helyezés

Albert Zsolt: Aláírás hitelesítés alapvonalak DTW alapú összehasonlításával / Signature verification using DTW based baseline comparison

Konzulens: Kővári Bence, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

MultiSoft Kft. II. díja