Tudományos Diákkör (TDK)

TDK 2009 – Eredmények

Hardver szekció

Elnök: Dr. Fehér Béla, docens (Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék)
Titkár: Szántó Péter, tanársegéd (Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék)
Helyszín: IB.028

Zubán Gergely Márton: Automatizált bemérési környezet AD átalakítók számára / Automatic qualification system for AD converters

Konzulens: Mersich András HW fejlesztőmérnök, Robert Bosch Kft.
Csorba Kristóf tanársegéd, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Magyar Telekom Műszaki Fejlesztésér Alapítvány I. díja

Információs rendszerek szekció

Elnök: Dr.Vida Rolland, docens (Távközlési és Médiainformatikai Tanszék)
Titkár: Siroki László, doktorandusz (Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék)
Helyszín: IB.017 (klub)

Kovács Viktor: Szkript alapú tesztelőszoftver / Script Based Testing Software

Konzulens: Szabó Zoltán mérnöktanár, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék,
Takács Norbert fejlesztőmérnök, GE Healtcare

Magyar Telekom Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány II. díja

Nagy László: Ergonómikus digitalizáló rendszer kialakítása hatékony közösségi munkavégzés támogatására / Creating an ergonomic digitaliser system for efficient community workflow support

Konzulens: Albert István tanársegéd, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Grepton Informatikai Zrt. III. díja

Intelligens rendszerek szekció

Elnök: Dr.Vajda István, egyetemi tanár (Híradástechnikai Tanszék)
Titkár: Eredics Péter (Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék)
Helyszín: IE.007

Fodor Bálint: Fotometrikus sztereó alapú felületrekonstrukció valós adatokon / Surface Reconstruction on Real Images Based on Photometric Stereon

Konzulens: Dr. Hajder Levente tudományos munkatárs, MTA SZTAKI
Kazó Csaba doktorandusz, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

III. díj

Mobil alkalmazások szekció

Elnök: Dr. Hetthéssy Jenő, docens (Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék)
Titkár: Bisztray Dénes, tanársegéd (Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék)
Helyszín: IE.216

Tóth András Attilio: COPI kliens megvalósítása Maemo platformra / Implementation of COPI Client on Maemo Platform

Konzulens: Bányász Gábor tanársegéd Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

III. díj

Mészégető Balázs István: BitTorrent kliens Windows Mobile platformra történő fejlesztése és hatékonysági vizsgálata / BitTorrent client for Windows Mobile, developing and efficiency analysis

Konzulens: Ekler Péter doktorandusz, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

III. díj

Ludányi Ákos: Elosztott hash tábla megvalósítása mobil BitTorrent kliensben / Distributed hash table for mobile BitTorrent clients

Konzulens: Ekler Péter doktorandusz, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék,
Kelényi Imre doktorandusz, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Magyar Telekom Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány I. díja,

Pro Progressio különdíja

Szilágyi Attila: Mobiltelefon alapú számítógépes egér megvalósítása Symbian S60 platformon / Implementing mobile phone based computer mouse on Symbian S60 platform

Konzulens: Dr. Forstner Bertalan adjunktus, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Alerant Zrt. I. díja

Szoftver szekció

Elnök: Dr. Poppe András, docens (Elektronikus Eszközök Tanszéke)
Titkár: Timár András, tanársegéd (Elektronikus Eszközök Tanszéke)
Helyszín: IB.025

Kapui Ákos, Várnai Zsolt, Zöld László:
Memória-adatbázis motor fejlesztése .NET alatt nyelvbe ágyazott lekérdezéstámogatással (LINQ) / Main Memory Database Engine Development with Language Integrated Query Support using .NET

Konzulens: Albert István tanársegéd, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Grepton Informatikai Zrt. I. díja

Engedy Balázs Csaba: Bináris különbségi tömörítés beágyazott rendszerek távoli frissítéséhez / Using Binary Delta Compression for Remote Update of Embedded Systems

Konzulens: Dr. Juhász Sándor docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Grepton Informatikai Zrt. II. díja

Kövesdán Gábor: POSIX karakterkonverziós könyvtár fejlesztése FreeBSD operációs rendszerhez / Developing a POSIX-compliant character conversion library for FreeBSD operating system

Konzulens: Bányász Gábor tanársegéd, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az ITWare Kft. II. díja