IoT alapú monitoring megoldás support ticketek kezelésére.

2016-2017 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

A hallgató értesítő emailek autamatizált feldolgozását és egy erre alapuló monitoring szolgáltatást fog megvalósítani.
Részfeladatok:
- Értesítő emailek automatikus elirányítása Raspberry PI eszközre
- Az egyes ticket-ek elemzését végző backend kifejlesztése Python nyelven. Az eszköznek a felhasználói igényeket figyelembevéve képesnek kell lennie a ticketekben fellelhető strukturált információk kinyerésére, melynek szükség esetén részét képezi a szabadszöveges mezőkön végzett néhány alapvető nyelvfeldolgozási lépés is.
- A rendelkezésre álló idő függvényében a feladat része lehet egy egyszerű frontend kifejlesztése, mely megjeleníti egyrészt a ticketekből kinyert adatokat, másrészt az összesített információk alapján riasztásokat is képes megjeleníteni vagy más perifériára továbbítani


Külső partner: Nyers Balázs (SAP)

Maximális létszám: 1 fő