Multiplatform kódgenerálás megvalósítása (TDK lehetőséggel)

2016-2017 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

A tanszéken fejlesztünk egy ProtoKit eszközt, amelynek segítségével hálózati kommunikáció protokollját tudjuk definiálni. A protokoll modelljéből több nyelven is szeretnénk olyan kódot generálni (pl. Java, C++, C), amely a protokoll használatát támogatja, pl. struktúrákat vagy osztályokat az üzenetek reprezentálására, kódot, amely segít új üzenetek létrehozásában, elküldésében, fogadásában stb. A generált kódnak minden platformon hatékonynak és helyesnek kell lennie. Ráadásul, a generált kódoknak minden platformon azonosan kell működniük, különben a más-más platformok alatt fejlesztett programok nem fognak jól együttműködni, hiába használják ugyanazt a protokollt. A hallgató feladata, hogy megvizsgálja a multiplatform kódgenerálás jelenleg alkalmazott és egyéb lehetséges módjait, és vizsgálja az esetleges fejlesztési, javítási lehetőségeket. A kódgenerálás során a kezdeti modellen transzformációkat alkalmazunk, hogy újabb modelleket (model-to-model, M2M transformation), végül pedig kimeneti programkódot (model-to-text, M2T transformation) kapjunk. A konkrét feladat tehát a modelltranszformációs módszerek megismerése, és ezek hatékony egymás utáni alkalmazásának kidolgozása.

A feladat lehetőséget ad a modellezés aktuális kutatási területeivel való megismerkedésre. A téma továbbvihető későbbi félévekre, és TDK dolgozat készítésére is ad lehetőséget. Nem követelmény a modellezési fogalmak alapos ismerete, a Szoftvertechnikák tárgy anyaga tartalmazza a szükséges ismereteket.

Miért válassz kutatási jellegű feladatot? Az egyetemi képzés teljesítése mindenképpen versenyképes tudással lát el, akkor is sikeres leszel a szakmában, ha önálló labor, szakdolgozat vagy diplomaterv munkádként kifejlesztesz egy kétszázötvenhatodik háromrétegű webalkalmazást, mert megismerkedsz az iparban használt technológiákkal, és utána egy cégnél majd jó pénzért kifejlesztheted a kétszázötvenhetedik háromrétegű webalkalmazást. Azonban van egy másik út is. Amíg az egyetemen vagy, lehetőséged van arra, hogy könnyen megismerkedj olyan technológiákkal és módszerekkel is, amelyek jelenleg még nem annyira számítanak trendnek, vagy nem terjedtek el olyan széles körben. El tudsz mélyedni egy sokkal különlegesebb területen, amelyet nem mindenki ismer. Ebben kipróbálhatod saját ötleteidet, saját kreativitásod. A könyvek és tutorialok monoton olvasgatása helyett valami újat alkothatsz. Ez később kiemel téged a többi, "átlagos" hallgató közül, versenyelőnyre teszel szert a társaiddal szemben. Továbbá lehetőséged nyílik arra is, hogy TDK dolgozatot, vagy akár tudományos konferenciákra vagy folyóiratokba cikket írj. Attól függően, hogy mikor kapcsolódsz be egy kutatási témába, a BSc önálló labortól kezdve akár három évig is dolgozhatsz egy területen, és ez alatt az idő alatt az adott témának a szakértőjévé válhatsz. Ez később akár PhD képzés keretében vihető tovább, amelyhez a TDK munkák és egyéb publikációk plusz pontot jelentenek.

Feltételek

  • Java, angol

Maximális létszám: 2 fő