Programozást oktató szoftver fejlesztése Java platformon

2016-2017 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

A feladat egy olyan programozást oktató szoftver fejlesztése, amely játékos módon tanítja meg a felhasználót alapvető informatikai problémák megoldására. A program célja nem az elméleti tananyag leadása volt, hanem hogy a tanuló a már meglévő tudását egy játékos, kompetitív környezetben tudja gyakorolni.

Egy olyan keretrendszer, amiben modulokat lehet elhelyezni. Ezek a modulok különféle játékokat reprezentálnak, és ezeken a játékokon belül vannak az előre elkészített kis illetve nagy feladatok a különféle programozási alapfogalmak gyakorlására. A feladatok során a felhasználónak kell megprogramoznia a saját játékos ágensének intelligenciáját, annak érdekében, hogy az adott kihívást a legmegfelelőbben teljesítse.

Maximális létszám: 1 fő