Szavak és mondatok hasonlóságának mérése fogalmi gráfokkal

2016-2017 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

A természetes nyelvi szavak, frázisok, mondatok jelentését számos formalizmus fogalmak (irányított) gráfjaként reprezentálja. A hallgató feladata 1-2 formalizmus megismerése, és annak vizsgálata, a gráfok segítségével miként mérhető szavak és frázisok szemantikai hasonlósága. A cél egyszerű, szemantikai gráfok közötti hasonlóságok definiálásával kimutatni, ha két szó vagy mondat hasonló jelentésű. A munka során a hallgató közelebbről megismerheti a Python programozási nyelvet, megszokhatja a linuxos környezetben való munkát és a git verziókövető használatát, elsajátíthatja a természetes nyelvi adatok feldolgozásának alapjait. A szemantikai reprezentációkkal kapcsolatos munka később szakdolgozat és TDK-dolgozat alapja is lehet.

Maximális létszám: 3 fő