Szótagolás deep learning segítségével

2016-2017 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

A gépi tanulás területén egyre nagyobb teret nyernek a deep learning alapú módszerek. A hagyományos osztályozási feladatokon túl, szekvenciális, ún. taggelési problémák megoldására is alkalmasak a neurális hálók, különös tekintettel a rekurrens neurális hálókra.

A hallgató feladatai a következőkre terjednek ki:

  • megismerkedés a rekurrens neurális hálókkal,
  • meglévő szótagoló eljárások vizsgálata,
  • rekurrens háló tanítása magyar szótagolásra,
  • a rendszer kiértékelése.

Feltételek

  • Python
  • Linux

Maximális létszám: 1 fő