Mesterséges intelligencia gépi szövegértéshez

2016-2017 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

A szemantikai elemzés (semantic parsing) célja, hogy nyers szöveges adathoz automatikusan készíthessünk szemantikai reprezentációt, azaz modellezzük a szöveg jelentését. Az egyes fogalmak közötti mélyebb szemantikai viszonyokat úgy tudjuk feltérképezni, ha bejárjuk az őket definiáló, illetve hozzájuk hasonló jelentésű fogalmak által alkotott hálózatot. A hallgató feladata lesz megismerni egy szemantikai elemző fogalmi gráfokat kezelő komponensét és alkalmassá tenni egyszerűbb keresési feladatok végrehajtására. A munka során a hallgató közelebbről megismerheti a Python programozási nyelvet, megszokhatja a linuxos környezetben való munkát és a git verziókövető használatát, elsajátíthatja a természetes nyelvi adatok feldolgozásának alapjait. A szemantikai reprezentációkkal kapcsolatos munka később szakdolgozat, diplomaterv vagy TDK-dolgozat alapja is lehet. Külső konzulens: Kornai András, MTA SZTAKI

Maximális létszám: 3 fő