Statechart modellezési környezet megvalósítása webes szakterület modellezési eszközökkel

2016-2017 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

Manapság a szakterületi modellezés egyre jobban elterjed a szoftverfejlesztés területén. A szakterületi modellező alkalmazások többnyire alkalmasak az olyan általános modellezési nyelvek leírására is, mint pl. az UML diagramok. A szakterületi modellező környezetek képességeinek tesztelésére, erősségeinek és gyengeségeinek felmérésére ennélfogva kiválóan alkalmas feladat az egyes UML diagram szabványok megvalósítása.
A Visual Modeling and Transformation System (VMTS) egy tanszéki fejlesztésű szakterületi és metamodellező keretrendszer. A VMTS-ben a modellezés korábban csak egy asztali alkalmazás segítségével történhetett, de az utóbbi évben bevezetésre került egy webes, kollaboratív, plattformfüggetlen szerkesztő környezet a kor kihívásainak megfelelően. Az új szerkesztési mód képességeinek szemléltetésére több szakterületi nyelv is készült már, de ezek többnyire csak az egyes funkciókat használták fel, nem a teljes architektúrát.
A jelölt feladata az UML Statechart 2.5 diagram szabvány megvalósítása a VMTS webes eszköztára segítségével. A szakdolgozat célja, hogy egy olyan modellezési környezett hozzon létre, amely könnyen elérhető, felhasználóbarát módon teszi lehetővé az egyszerű és a komplex statechart modellek létrehozását és a belőlük történő kódgenerálást.
A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:
 Végezzen irodalomkutatást, ismerje meg és mutassa be az UML Statechart 2.5 szabványt!
 Készítse el a Statechart metamodelljét a kiválasztott szakterületi modellező eszközzel!
 Készítse fel a webes szakterületi modellező eszközt a példánymodellek helyes megjelenítésére és szerkesztésére!
 Készítsen kódgenerátort, ami a modellből képes legalább két nyelven kódot generálni!
 Tesztelje az elkészült megoldást néhány esettanulmány segítségével!
 Foglalja össze tapasztalatait a feladattal kapcsolatban és fogalmazza meg a továbbfejlesztés lehetséges irányait!

Feltételek

  • Legalább egy UML nyelv ismerete, Javascript, CSS ajánlott

Maximális létszám: 1 fő