Az önvezető autókhoz szükséges redundanciák meghatározása

2017-2018 tavasz

Nincs megadva

Téma leírása

Az autóiparban az egyre magasabb rendelkezésre állás az önvezető funkciók miatt egyre fontosabb. Az autóipari beszállítók ezt általában redundanciával érik el. A redundancia miatt az előállítási és a fejlesztési költségek is növekednek.

A redundancia ugyanakkor egy út a rendelkezésre állás növelésére, és nem maga a cél.

A feladatkiírás célja egy olyan valószínűségeken alapuló rendszer összeállítása, ami különböző lehetséges redundanciák vizsgálatával és egy költség mellérendelésével meg tudná állapítani az elektronikus szervó rendszerekben (EPS) egy adott rendelkezésre állás célszint eléréséhez szükséges minimális redundanciákat.

A feladat főbb lépései:

-  Az EPS főbb blokkjainak összegyűjtése, azokhoz egy jó közelítéssel rendelkezésre állási mutatók összegyűjtése, és összerendelése költségmutatókkal (nem a feladat része a költségmutatók meghatározása)

  • A megbízhatósági számolások megértése, adatok kinyerése már meglévő tervekből
  • Egyes redundanciák diagnosztikai lefedettsége mértékének megbecslése


- Optimalizáló algoritmus kidolgozása  ami képes egy (kvázi) optimális megoldást találni a költség minimalizálására és a rendelkezésre állás maximizálására, a biztonságkitikus metrikák megtartásával


Külső partner: Thyssenkrupp

Maximális létszám: 2 fő