Forgalmi szituációk felismerése és osztályozása struktúrált forgalmi környezetben

2018-2019 ősz

Hardver (és szoftver firmware)

Téma leírása

Egy tapasztalt sofőr jól tud alkalmazkodni a körülötte kialakult forgalmi helyzethez, és vezetési stílusát is ennek megfelelően választja meg. Hasonló képesség birtokában egy önvezető jármű is hatékonyan tudhat adott szituációban optimális stratégiát választani. A feladat megvalósítása során szeretnénk a rendelkezésre álló környezetérzékelési információk alapján felismerni és megfelelő szempontok szerint osztályozni a kialakult forgalmi helyzeteket. A téma főbb állomásai az alábbiak:

  • Irodalmi kutatás a fellelhető publikus eredményekről
  • Forgalmi szituációk osztályozási kategóriáinak megalkotása
  • Forgalmi szituációk valós idejű osztályozási algoritmusainak fejlesztése a jármű szenzorai által érzékelt jellemzők alapján
  • Algoritmusok implementálása komplex SiL környezetben
  • Tesztelés szimulált és valós mérések alapján
  • Bíztató SiL-eredmények esetén valós járművön való tesztelési lehetőség

Külső partner: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Maximális létszám: 1 fő