.Net alkalmazás fejlesztése

2018-2019 ősz

Szoftver

Téma leírása

Alkalmazásaink .Net alapon készülnek, amely megbízható és kiforrott technológia, a modern Windows fejlesztések korai időszakától jelen van a fejlesztői szférában. Munkánk során átfogóan használjuk fel a különböző technológiai megvalósításokat, a .Net ökoszisztéma szinte valamennyi elemét.
A hallgató feladata cégünk alkalmazásainak megismerése, áttekintése, majd kijelölt .Net fejlesztések végrehajtása a specifikációban leírtak alapján.

Lépések:
• .Net technológia megismerése
• Létező alkalmazások megismerése
• Igények áttekintése
• Specifikáció kidolgozása
• Alkalmazás kódolás, tesztelés
• Beszámoló

Szükséges ismeretek
Alapvető fejlesztés ismeretek (C# nyelven), absztrakciós készség, önálló munkavégzés, angol nyelven értő olvasás, szorgalom, kitartás.
A feladatra az ideális jelölt olyan hallgató, aki önálló labor vagy szakmai gyakorlat keretében szeretne megismerkedni a hagyományos fejlesztéssel, miközben részt vesz egy piaci termék elkészítésében.

Lehetőségek
• Részvétel egy piacon működő cég mindennapi életében
• Tapasztalatok szerzése valódi fejlesztések során
• Napi megbeszélések a céges konzulenssel
• Munkavégzésre alkalmas számítógép, fejlesztési eszközök

Követelmény
Működőképes, a cég által elfogadott kód, részletes dokumentáció és élőszavas beszámolók (projektoros támogatással).


Külső partner: Vitarex

Maximális létszám: 3 fő