Teljesítmény elektronikai berendezés szimulációja Matlab Simulink környezetben

2018-2019 ősz

Hardver (és szoftver firmware)

Téma leírása

A hallgató feladata egy, a konzulenssel egyeztetve kiválasztott teljesítmény elektronikai főáramkör (DC/DC tápegység, inverter, vezérelt egyenirányító) és a hozzá tartozó irányítási struktúra szimulációja Matlab Simulink környezetben.

A hallgató a feladat keretein belül megtanulhatja a kiválasztott áramkör méretezését az adott teljesítményre, megismerheti a Matlab Simulink környezet használatát, a főáramkör modellezését, valamint az irányításához alkalmazható struktúrákat.

Maximális létszám: 3 fő