Valósidejű viselkedés-tervezési algoritmusok fejlesztése autonóm jármű számára

2018-2019 ősz

Hardver (és szoftver firmware)

Téma leírása

Autonóm járművek viselkedés-tervezése komplex és többrétű feladat. Mind stratégiai mind taktikai szinten az adott forgalmi szituációk és járműállapotok figyelembevételével kell megtalálni a legbiztonságosabb és optimális manőversorozatot, a körülmények folyamatos változására adaptívan reagálva. A célunk egy olyan elméleti megközelítés megalkotása és implementálása, amely az elérhető környezeti információk figyelembevételével képes minél komplexebb helyzetekben, valós időben, optimális megoldást (stratégiai és taktikai manőversorozatot) találni. A téma főbb állomásai az alábbiak:

  • Irodalmi kutatás a fellelhető publikus eredményekről
  • Viselkedés-leíró és döntési algoritmusok vizsgálata, fejlesztése
  • Környezetérzékelési funkciók, képességek figyelembevétele / specifikus követelmények felírása
  • Fejlesztési eredmények komplex SiL környezetben való tesztelése
  • Bíztató SiL-eredmények esetén valós járművön való tesztelési lehetőség

Külső partner: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Maximális létszám: 1 fő